Nagradni razpis za najboljše literarno delo »RUDARSKI MOTIV«

1. SPLOŠNE DOLOČBE
V skladu s temi pravili organizator Premogovnik Velenje, d. d., Partizanska 78, 3320 Velenje (v nadaljevanju: organizator), prireja nagradni razpis za najboljše literarno delo na temo »RUDARSKI MOTIV« (v nadaljevanju: nagradni razpis).
Nagradni razpis poteka od 1. julija 2013 do vključno 31. oktobra 2013, ko je zadnji dan za oddajo literarnih del. Glasovanje na Facebook strani Premogovnika Velenje poteka do konca nagradnega razpisa.

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNEM RAZPISU
V razpisu lahko sodelujejo vse fizične osebe nad 18 let s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. V nagradnem razpisu ne smejo sodelovati člani strokovne komisije in njihovi najožji družinski člani.
V nagradnem razpisu lahko sodelujejo le osebe s svojimi lastnimi avtorskimi deli. Avtorji jamčijo, da so literarna dela, s katerimi sodelujejo v nagradnem razpisu, njihova avtorska dela.

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Oseba, ki želi sodelovati v nagradnem razpisu (v nadaljevanju: sodelujoči), lahko od 1. julija 2013 do vključno 31. oktobra 2013, v skladu s temi pravili, pošlje literarno delo v wordovem dokumentu na prenosnih nosilcih podatkov (USB-ključ, zgoščenka idr.) in po elektronski pošti na naslov natecaj@rlv.si. Elektronsko sporočilo mora vsebovati naslov literarnega dela, kategorijo, ime in priimek avtorja, elektronski naslov avtorja in naslov stalnega ali začasnega prebivališča avtorja. Literarna dela bo organizator objavil na Facebook strani http://www.facebook.com/pages/Premogovnik-Velenje/298827753488340. K razpisu se lahko pristopi kadarkoli v času njegovega trajanja.
Sodelujoči se strinja, da organizator lahko uporabi njegova dela za nadaljnjo uporabo, tako v medijih organizatorja (spletna stran, Facebook, Twitter, časnik Rudar, intranet, videostrani in drugo) kot v ostalih medijih. Sodelujoči dovoljuje objavo imena in priimka (če bo nagrajen) z namenom obveščanja o rezultatih razpisa, prevzema nagrade in za promocijo nagradnega razpisa.
S sodelovanjem v nagradnem razpisu sodelujoči sprejema splošne pogoje sodelovanja.

4. TEMA IN KATEGORIJE RAZPISA
Vsebina literarnih del mora upoštevati predpisano temo – rudarski motiv. Upoštevali bomo le dela, ki bodo napisana v slovenskem jeziku, lahko tudi v rudarskem žargonu.
Nagradni razpis je razdeljen v dve kategoriji – proza in poezija.
Organizator ima pravico iz razpisa predhodno izločiti dela, ki niso v skladu s prej navedenimi zahtevami oziroma imajo žaljivo vsebino. Besedila, ki bi kogarkoli na kakršenkoli način žalila, spodbujala k rasni, verski, politični ali drugi nestrpnosti ali vsebovala vsebine, ki so v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, bodo izločena iz izbora.
Sodelujoči lahko v razpisu sodeluje v kategoriji proza z največ tremi deli, v kategoriji poezija z največ petimi deli. Posamezno delo ne sme presegati več kot 15.000 znakov s presledki. Moralne avtorske pravice obdrži sodelujoči avtor literarnega dela, materialne pravice pripadajo organizatorju nagradnega razpisa.

5. IZBOR NAGRAJENCEV
Glasovanje bo potekalo na Facebook strani http://www.facebook.com/pages/Premogovnik-Velenje/298827753488340 do 31. oktobra 2013.
Literarno delo, ki bo na Facebook strani prejelo največ glasov v razpisanem obdobju ne glede na kategorijo (od ponedeljka, 1. julija 2013, 00:00, do četrtka, 31. oktobra 2013, 24:00), bo vključeno v glasovanje strokovne komisije in bo prejemnik ene izmed desetih razpisanih nagrad.
Nagradili bomo še devet literarnih del, ki jih bo izbrala komisija organizatorja neodvisno od Facebook glasovanja. Dela bo ocenila štiričlanska komisija v sestavi: Stojan Špegel, Tadeja Jegrišnik, dr. Sonja Hudej in Ivo Stropnik. Ocenjujejo se izvirnost, izvedba in ustreznost vsebine glede na temo razpisa, še posebno težo bodo imela dela, ki bodo vključevala rudarski žargon.
Avtorji nagrajenih literarnih del bodo razglašeni v decembru 2013. Nagrajenci bodo objavljeni v medijih organizatorja in ostalih medijih.

6. NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD
Nagrade:
1. vikend paket za 4 osebe na podlagi polpenziona v Hotelu Barbara v Fiesi, vrednost nagrade 240 evrov;
2. vikend paket za 2 osebi na podlagi polpenziona v Hotelu Golte na Golteh, vrednost nagrade 218 evrov;
3. družinsko kosilo za 5 oseb na Vili Široko v Šoštanju, vrednost nagrade 65 evrov;
4.–8. dnevna smučarska vozovnica za odrasle za Golte, vrednost posamezne nagrade 27 evrov.
9.–10. dve vstopnici za ogled Muzeja premogovništva Slovenije, vrednost posamezne nagrade 18 evrov.
Vse davke in prispevke je dolžan plačati nagrajenec.
Nagrajenec mora do dneva razglasitve posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov, hišna številka, poštna številka in kraj). Če nagrajenec tega ne stori, ni upravičen do prejema nagrade.
S tem postane organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. Organizator lahko nagrajeno literarno delo uporabi za kakršenkoli drug namen. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

7. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
Ø vsebino, ki jo uporabniki objavljajo na spletnem mestu http://www.facebook.com/pages/Premogovnik-Velenje/298827753488340,
Ø nedelovanje spletne strani http://www.facebook.com/pages/Premogovnik-Velenje/298827753488340 in posledice nedelovanja ne glede na razloge za nedelovanje,
Ø nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
Ø vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
Ø vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v nagradnem razpisu soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004 in nasl.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri. Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru prejema nagrade objavijo v medijih obveščanja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za navedene namene in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

9. KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.rlv.si ali http://www.facebook.com/pages/Premogovnik-Velenje/298827753488340.
Pravila nagradnega razpisa so dostopna v medijih Premogovnika Velenje, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba piše na info@rlv.si.

Objavljeno: 28-06-2013