Mednarodna konferenca EnRe v Velenju

Danes in jutri se v Velenju v prostorih Gaudeamusa (med Gimnazijo Velenje in Rudarsko šolo) odvija Mednarodna konferenca s področja energetike EnRe. Ugledni domači in tuji strokovnjaki, med njimi tudi s Premogovnika Velenje, bodo v okviru vodilne teme pod naslovom Slovenska energetika v luči smernic EU razjasnili marsikatero dilemo, odprli nova vprašanja in izmenjali svoje izkušnje.

V okviru konference so organizatorji pripravili tudi okroglo mizo »Razvoj evropskih energetskih trgov; podoba po letu 2014«.

V plenarnem dnevu so goste nagovorili mag. Bojan Kumer, državni sekretar Republike Slovenije na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, pristojen za področje energetike, prof. dr. Danijel Rebolj, rektor Univerze v Mariboru, Blaž Košorok, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje, ter dr. Milan Medved, predsednik Uprave Premogovnika Velenje.

Poleg vodilne teme letošnje konference bodo strokovnjaki obravnavali tudi širše področje energetike. Osrednje razprave bodo namenjene energetski (ne)odvisnosti Slovenije, energetskim virom v 21. stoletju, investicijam na tem področju, okolju in energetskemu upravljanju.

Učinkovito in strateško zastavljeno upravljanje z energijo in naravnimi viri je ena od prednostnih nalog za zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva. Zelo pomembno je, da imamo na voljo energetske lokacije, zato bi jim morali nameniti posebno pozornost in jih izkoristiti za proizvodnjo električne energije tudi v prihodnosti. Ena ključnih prednosti Slovenije je namreč uravnotežena struktura virov električne energije. Njena prednost se je pokazala že v preteklosti, saj Slovenija do zdaj ni imela večjih težav v preskrbi z električno energijo.

Znotraj dvodnevne konference bodo potekale posamezne sekcije:
• SEKCIJA 1: ENERGETSKE TEHNOLOGIJE V 21. STOLETJU?
• SEKCIJA 2: ENERGETIKA IN OKOLJE
• SEKCIJA 3: ENERGETSKI VIRI V 21. STOLETJU?
• SEKCIJA 4: ENERGETSKI MANAGEMENT

Objavljeno: 20-06-2013