Premogovnik Velenje izvozni jašek NOP II predstavlja virtualno

V Premogovniku Velenje stopamo v korak s časom ter sledimo sodobnim trendom, zato svojo spletno stran bogatimo z novimi vsebinami. Interaktivnim vpogledom v dogajanje na podzemnih in zunanjih deloviščih se je pridružila še virtualna predstavitev novega izvoznega jaška NOP II.

Premogovnik Velenje na spletni strani www.rlv.si z interaktivno 3D-sliko omogoča dinamično in nazorno predstavitev svoje dejavnosti. Poleg virtualne predstavitve ključnih točk in opreme v jamskem prostoru ter interaktivnih 360˚ prostorskih slik površine si je moč ogledati tudi posamezne stopnje izgradnje jaška NOP II – prikazani so odseki, izvozni stolp, pokrov jaška, napenjalni in delovni oder ter drugo. Z virtualnim sprehodom lahko obiskovalci potujejo po delovišču, dostopni pa so tudi videoposnetki vgradnje posameznih delov jaška.

Gre za nazorno predstavitev, saj interaktivna 3D-slika omogoča, da si vsebino po svojih željah ogledujemo v vseh smereh. Omenjena vizualizacija je avtorsko delo Boštjana Burgerja.

Virtualno predstavitev izvoznega jaška NOP II si lahko ogledate na spletni povezavi http://www.rlv.si/si/nop-II/predstavitev/prikaz.html.

Novi izvozni jašek NOP II bo zgrajen po najsodobnejših standardih in bo omogočal učinkovit transport premoga vse do konca življenjske dobe premogovnika. Pomeni veliko racionalizacijo proizvodnega procesa pridobivanja premoga, saj se bo izboljšala zanesljivost obratovanja, zmanjšali se bodo škodljivi vplivi na okolje, objekti bodo umeščeni znotraj industrijske cone, predvsem pa bodo nižji stroški obratovanja. Vsa inženirska, projektantska in gradbena dela, povezana z izgradnjo tega jaška, smo s svojim znanjem in z izkušnjami opravili znotraj Skupine Premogovnik Velenje.

Objavljeno: 17-06-2013