Mednarodni strokovnjaki razvojno-raziskovalnih projektov na Golteh

Ta teden se je na Golteh odvilo pomembno delovno srečanje razvojno-raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje Premogovnik Velenje, oba projekta pa koordinira Imperial College iz Londona (CoGasOUT, ki je sofinanciran s strani evropskega Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (Research Fund for Coal and Steel – RFCS), in GHG2E, ki je delno financiran s strani 7. okvirnega programa evropske skupnosti). Posvetovalo in izmenjalo izkušnje je skoraj 50 mednarodnih strokovnjakov iz Evrope in Azije, nekateri od njih sodelujejo pri obeh projektih.

Udeležence je v imenu Premogovnika Velenje pozdravil mag. Ludvik Golob, pomočnik predsednika Uprave: »V Premogovniku Velenje, kjer izkopljemo preko 4 mio ton premoga na leto, smo izredno ponosni na več kot 138-letno tradicijo in še posebej na svetovno priznano in visoko produktivno Velenjsko odkopno metodo, ki je plod domačega inženirskega znanja in preko katere smo vse bolj prepoznavni tudi na tujih trgih.« Uradnemu odprtju v torek dopoldne so sledile predstavitve rezultatov ter metod dela R & R projektov, ki jih partnerji razvijajo in uporabljajo. Premogovnik Velenje v okviru obeh projektov izvaja različne aktivnosti, kot so spremljava odkopnih parametrov, obdelava obstoječih rezultatov, in-situ raziskave, priprava in pomoč pri izvedbi poskusov ostalih partnerjev in zasnova, projektiranje ter izvedba pilotnega poskusa podzemnega razplinjevanja premogovega sloja.

Realizacija omenjenih projektov je za Premogovnik Velenje odlična priložnost, saj vodi do razvoja in uporabe najboljših tehnologij (BAT), ki bodo prispevale k racionalizaciji proizvodnje premoga, večji varnosti in pogojev dela na odkopih ter reševanju okoljskih zahtev. S tem zagotavljamo pogoje za prenos znanj iz področja proizvodnje in nekonvencionalne izrabe premoga v prakso.

Sevket Durucan s fakultete Imperial College iz Londona (ICL), ki je koordinator obeh projektov, je izrazil navdušenje nad dobro organiziranostjo konference in strokovnostjo raziskovalcev za področje razvoja in raziskav v Premogovniku Velenje ter pojasnil, da so bile na konferenci še posebej zanimive izkušnje kitajskih partnerjev v zvezi z izbruhi premoga in plina, saj se pri njih dogajajo nepretrgoma. Tudi izsledki in ugotovitve projekta GHG2E, ki je zelo dobro voden, odlično sovpadajo in dopolnjujejo projekt CoGasOUT. Dodal je še, da so ob zaključku konference zastavili tudi smernice in usmeritve za delo in raziskave v prihodnje.

»Navdušen sem nad vašo tehnologijo, razvojem in vsem, kar ste nam predstavili danes,« je povedal Georg Houben, projektni vodja za C2 – nove tehnologije, inovacije in čisti premog iz Evropske komisije, direktorata za energijo.

Jacek Skiba, tehnični komisar iz Central Mining Institute iz Poljske, je dodal: »Z obiskom smo se prepričali, da izpolnjujete in presegate vse pogoje in zahteve za zelo zahtevne evropske standarde. Vaši rezultati to le še potrjujejo. Glede na to, kar smo videli v jami in na površju, lahko dodamo, da je vaša lokacija izvrstno pozicionirana z lokacijo izrabe premoga – termoelektrarno. To je tista idealna prednost, ki jo imate in tega bi se morali vsi v vaši državi zavedati.«

Razvojno-raziskovalni projekt CoGasOUT – Nove tehnologije za predvidevanje plinskih izbruhov in emisij v debelih slojih premoga zajema razplinjevanje lignita in pridobivanje CH4 ter CO2. Z junijem 2013 se je projekt z delavnico na Golteh, kjer so predstavili rezultate projekta, zaključuje. Projekt smo v Premogovniku Velenje skupaj z mednarodno zasnovano skupino partnerjev prijavili v jeseni 2009 pri Raziskovalnem skladu za premog in jeklo EU (RFCS) pri Evropski komisiji ter začeli izvajati julija 2010. Izvajanje omenjenega projekta je za Premogovnik Velenje odlična priložnost, saj je ob širokem naboru partnerjev vseskozi prisotno izjemno veliko znanja, izkušenj in metodologij. Delavnice CoGasOUT ob zaključku projekta se je udeležilo 16 strokovnjakov iz 6 držav Evropske unije (Slovenija, Anglija, Španija, Nemčija, Poljska, Slovaška).

Projekt GHG2E – Zajem toplogrednih plinov iz premogovnikov in iz ležišč premoga, ki ga ni mogoče izkopati s trenutno tehnologijo, ter njihova uporaba v energetske namene, je mednarodni razvojno-raziskovalni projekt, ki se je pričel izvajati oktobra 2011 in traja 42 mesecev. Projektnih partnerjev je 12 in prihajajo iz Velike Britanije, Slovaške, Slovenije, Kitajske in Indije. Za projekt, ki je nadgradnja prvega, je na Golteh potekal redni projektni sestanek, na katerem so projektni partnerji poročali o izvedenih aktivnostih. Srečanja na Golteh se je udeležilo 31 strokovnjakov (večinoma iz Indije in Kitajske), od tega jih 10 sodeluje tudi pri projektu CoGasOUT. Cilj projekta je zajem premogovnih plinov, zlasti metana iz slojev premoga, in nadaljnja uporaba metana v energetske namene. Premogovnik Velenje sodeluje na projektu kot izvajalec na področju »in-situ« ter laboratorijskih raziskav lignita, modeliranja geomehanskih in plinskih parametrov, z namenom uspešne izvedbe testnega poskusa razplinjevanja premogovnega sloja.

S strani Premogovnika Velenje oba razvojno-raziskovalna projekta vodi dr. Simon Zavšek. Po opravljenih strokovnih posvetih in zaključkih so udeleženci konference v četrtek, 13. junija 2013, obiskali še Premogovnik Velenje ter si ogledali jamo.

Objavljeno: 14-06-2013