Srečanje mednarodnih strokovnjakov razvojno-raziskovalnih projektov na Golteh

Ta teden se na Golteh odvija pomembno delovno srečanje razvojno-raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje Premogovnik Velenje, oba projekta pa koordinira Imperial College iz Londona (CoGasOUT, ki je sofinanciran s strani evropskega Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (Research Fund for Coal and Steel – RFCS), in GHG2E, ki je delno financiran s strani 7. okvirnega programa evropske skupnosti). Na Golteh se posvetuje skoraj 50 mednarodnih strokovnjakov iz Evrope in Azije, nekateri od njih sodelujejo pri obeh projektih.

 Udeležence je v imenu Premogovnika Velenje pozdravil mag. Ludvik Golob, pomočnik predsednika Uprave: »V Premogovniku Velenje, kjer izkopljemo preko 4 mio ton premoga na leto, smo izredno ponosni na več kot 138-letno tradicijo in še posebej na svetovno priznano in visoko produktivno Velenjsko odkopno metodo, ki je plod domačega inženirskega znanja in preko katere smo vse bolj prepoznavni tudi na tujih trgih.« Uradnemu odprtju v torek dopoldne so sledile predstavitve rezultatov ter metod dela R & R projektov, ki jih partnerji razvijajo in uporabljajo. Premogovnik Velenje v okviru obeh projektov izvaja različne aktivnosti, kot so: spremljava odkopnih parametrov, obdelava obstoječih rezultatov, in-situ raziskave, priprava in pomoč pri izvedbi poskusov ostalih partnerjev in zasnova, projektiranje ter izvedba pilotnega poskusa podzemnega razplinjevanja premogovega sloja.

Realizacija omenjenih projektov je za Premogovnik Velenje priložnost, saj vodi do razvoja in uporabe najboljših tehnologij (BAT), ki bodo prispevale k racionalizaciji proizvodnje premoga, večji varnosti in pogojev dela na odkopih ter reševanju okoljskih zahtev. S tem zagotavljamo pogoje za prenos znanj iz področja proizvodnje in nekonvencionalne izrabe premoga v prakso.

Razvojno-raziskovalni projekt CoGasOUT – Nove tehnologije za predvidevanje plinskih izbruhov in emisij v debelih slojih premoga zajema razplinjevanje lignita in pridobivanje CH4 ter CO2. Z junijem 2013 se projekt z delavnico na Golteh, kjer predstavljamo rezultate projekta, zaključuje. Projekt smo v Premogovniku Velenje skupaj z mednarodno zasnovano skupino partnerjev prijavili v jeseni 2009 pri Raziskovalnem skladu za premog in jeklo EU (RFCS) pri Evropski komisiji ter začeli izvajati julija 2010. Izvajanje omenjenega projekta je za Premogovnik Velenje edinstvena priložnost, saj je ob širokem naboru partnerjev vseskozi prisotno izjemno veliko znanja, izkušenj in metodologij. Delavnice CoGasOUT ob zaključku projekta se je udeležilo 16 strokovnjakov iz 6 držav Evropske unije (Slovenija, Anglija, Španija, Nemčija, Poljska, Slovaška).
Projekt GHG2E – Zajem toplogrednih plinov iz premogovnikov in iz ležišč premoga, ki ga ni mogoče izkopati s trenutno tehnologijo, ter njihova uporaba v energetske namene, je mednarodni razvojno-raziskovalni projekt, ki se je pričel izvajati oktobra 2011 in traja 42 mesecev. Projektnih partnerjev je 12 in prihajajo iz Velike Britanije, Slovaške, Slovenije, Kitajske in Indije. Za projekt, ki je nadgradnja prvega, se na Golteh odvija redni projektni sestanek, na katerem projektni partnerji poročajo o izvedenih aktivnostih. Srečanja na Golteh se je udeležilo 31 strokovnjakov (večinoma iz Indije in Kitajske), od tega jih 10 sodeluje tudi pri projektu CoGasOUT. Cilj projekta je zajem premogovnih plinov, zlasti metana iz slojev premoga in nadaljnja uporaba metana v energetske namene. Premogovnik Velenje sodeluje na projektu kot izvajalec na področju »in-situ« ter laboratorijskih raziskav lignita, modeliranja geomehanskih in plinskih parametrov, z namenom uspešne izvedbe testnega poskusa razplinjevanja premogovnega sloja.

S strani Premogovnika Velenje oba razvojno-raziskovalna projekta vodi dr. Simon Zavšek. Po opravljenih strokovnih posvetih in zaključkih bodo udeleženci konference v četrtek, 13. junija 2013, obiskali še Premogovnik Velenje ter si ogledali jamo.

Objavljeno: 12-06-2013