Srečanje mednarodnih strokovnjakov razvojno-raziskovalnih projektov

Ta teden se na Golteh odvija pomembno delovno srečanje razvojno-raziskovalnih projektov CoGasOUT, ki je sofinanciran s strani evropskega Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (Research Fund for Coal and Steel – RFCS), in GHG2E, ki je delno financiran s strani 7. okvirnega programa evropske skupnosti. Na Golteh pričakujejo skoraj 50 mednarodnih strokovnjakov iz Evrope in Azije, nekateri od njih sodelujejo pri obeh projektih. Po opravljenih strokovnih posvetih in zaključkih bodo udeleženci konference v četrtek, 13. junija 2013, obiskali še Premogovnik Velenje ter si ogledali jamo in Muzej premogovništva Slovenije v Velenju.

Razvojno-raziskovalni projekt CoGasOUT – Nove tehnologije za predvidevanje plinskih izbruhov in emisij v debelih slojih premoga zajema razplinjevanje lignita in pridobivanje CH4 ter CO2. Projekt smo skupaj z mednarodno zasnovano skupino partnerjev prijavili v jeseni 2009 pri Raziskovalnem skladu za premog in jeklo EU (RFCS) pri Evropski komisiji ter začeli izvajati julija 2010. Premogovnik Velenje je v okviru projekta prevzel glavno vlogo za izvedbo številnih meritev in spremljav parametrov, obdelavo obstoječih rezultatov, izvajanje in-situ raziskav, pripravo in pomoč pri izvedbi poskusov ostalih partnerjev in ne nazadnje zasnovo, projektiranje in izvedbo pilotnega poskusa podzemnega razplinjevanja premogovega sloja. Izvajanje omenjenega projekta je za podjetje edinstvena priložnost, saj je ob širokem naboru partnerjev vseskozi prisotno izjemno veliko znanja, izkušenj in metodologij. Delavnice  CoGasOUT ob zaključku projekta se bo udeležilo 18 strokovnjakov iz  6 držav Evropske unije (Slovenija, Anglija, Španija, Nemčija, Poljska, Slovaška).

Projekt GHG2E – Zajem toplogrednih plinov iz premogovnikov in iz ležišč premoga, ki ga ni mogoče izkopati s trenutno tehnologijo, ter njihova uporaba v energetske namene, je mednarodni razvojno-raziskovalni projekt, ki se je pričel izvajati oktobra 2011 in traja 42 mesecev. Projektnih partnerjev je 12 in prihajajo iz Velike Britanije, Slovaške, Slovenije, Kitajske in Indije. Srečanja na Golteh se bo udeležilo 34 strokovnjakov (večinoma iz Indije in Kitajske), od tega jih 10 sodeluje tudi pri projektu CoGasOUT. Cilj projekta je zajem premogovnih plinov, zlasti metana iz slojev premoga in nadaljnja uporaba metana v energetske namene. Premogovnik Velenje sodeluje na projektu kot izvajalec na področju »in-situ« ter laboratorijskih raziskav lignita, modeliranja geomehanskih in plinskih parametrov, z namenom uspešne izvedbe testnega poskusa razplinjevanja premogovnega sloja.

S strani Premogovnika Velenje oba razvojno-raziskovalna projekta vodi dr. Simon Zavšek.

Objavljeno: 10-06-2013