Premogovnik Velenje razpisuje kadrovske štipendije za šolsko/študijsko leto 2013/2014

Premogovnik Velenje razpisuje kadrovske štipendije za šolsko/študijsko leto 2013/2014

Program GEOSTROJNIK RUDAR, raven izobrazbe 4, število štipendij 10;
program GEOTEHNIK, raven izobrazbe 5, število štipendij 8;
program DIPL. INŽ. GEOTEHN. IN RUD. (UN) ali MAG.INŽ.GEOTEHN. IN RUD., raven izobrazbe 6/2 ali 7, število štipendij 1.

PRIJAVLJANJE
Kandidati za razpisane štipendije naj pošljejo prijave najkasneje do 28. junija 2013 na naslov:
PREMOGOVNIK VELENJE, d. d., Izobraževalni center Skupine PV, Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE.
 
K prijavi je potrebno priložiti:
• prošnjo za štipendijo,
• potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
• fotokopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma potrdilo o opravljenih izpitih,
• kratek življenjepis.
 
IZBOR KANDIDATOV
Pri izboru kandidatov bomo upoštevali učni uspeh in druge dosežke v dosedanjem šolanju, nagnjenja kandidatov za izbrani poklic ter druga merila, določena v aktih družbe.
 
VIŠINA ŠTIPENDIJE IN UGODNOSTI ŠTIPENDISTOV
Višina kadrovske štipendije, pravice in obveznosti ter ugodnosti štipendistov so opredeljene v aktih družbe.

O rezultatih izbora bomo kandidate obvestili po 20. avgustu 2013.

Objavljeno: 30-05-2013