Premogovnik Velenje obiskal še inženirski kader ELEM-a

Uspešno sodelovanje med Premogovnikom Velenje in Elektrogospodarstvom Makedonije (ELEM) se nadaljuje tudi v tem tednu. Na delovnem obisku v Premogovniku Velenje se mudi inženirski kader iz Skopja, ki je v torek, 28. maja 2013, tudi uradno podal zaključke uspešne revizijske razprave za odpiranje popolnoma novega premogovnika Mariovo blizu Prilepa v Makedoniji.

Rudarski projekt projektiranja in izdelave projektne dokumentacije za odpiranje popolnoma novega premogovnika Mariovo, ki ga je Premogovnik Velenje pridobil na začetku leta 2011 na javnem razpisu ELEM-a, je bil na revizijski razpravi že marca letos v Makedoniji uspešno sklenjen. 28. maja je bil v Premogovniku Velenje projekt, v vrednosti skoraj 800.000 evrov, tudi uradno zaključen s strani revidentov z Naravoslovnotehnične fakultete v Ljubljani, oddelka za Rudarstvo in geotehnologijo.

Zaradi uspešnega, več kot 3-letnega sodelovanja s Premogovnikom Velenje, si ELEM želi sodelovanje z njim nadaljevati tudi pri prihodnjih rudarskih projektih v Makedoniji. »Ker imamo v Premogovniku Velenje vso potrebno znanje, smo lani ustanovili podružnico v Makedoniji, s katero smo vselej v stiku z dogajanjem na tem trgu. Redno spremljamo mednarodne razpise oziroma tenderje in se nanje tudi prijavljamo. V kratkem bodo objavili nov razpis za projektiranje še enega makedonskega rudnika Živojno in želijo, da tudi zanj strokovnjaki iz Premogovnika Velenje pripravimo projektno dokumentacijo,« je dejal mag. Bojan Lajlar, vodja Tehničnih služb v Premogovniku Velenje. Strokovnjaki s področja rudarstva, elektro- in strojnega področja iz ELEM-a iz Makedonije so si na tridnevnem obisku ogledali jamo Premogovnika Velenje, delovišče novega izvoznega jaška NOP II in pridobivalni prostor ter obiskali Termoelektrarno Šoštanj.

Podpisali dogovor o sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja

Kot smo že poročali, so v preteklem tednu Premogovnik obiskali generalni direktor ELEM-a Dejan Boškovski s sodelavci in Zoran Panov, dekan Fakultete za rudarstvo in geotehnologijo iz Štipa. Direktor ELEM-a in predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved sta ob zadnjem obisku podpisala tudi dogovor o sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja, da Premogovnik Velenje izobrazi in usposobi ustrezno število strokovnega kadra, to je bodočih delavcev s področja rudarstva, elektro- in strojnega področja za potrebe podzemnega pridobivanja premoga. S tem ELEM še dodatno potrjuje interes o medsebojnem sodelovanju tudi v prihodnje.

»Makedonija razpolaga z več kot milijardo ton zalog energetskega premoga. V Premogovniku Velenje pa imamo znanje, izkušnje, najsodobnejšo opremo in lasten know-how. S tem se nam v Makedoniji odpirajo nove možnosti sodelovanja, tako na področju projektiranja kot tudi na področju izobraževanja in izdelave jamskih prostorov. S predstavniki ELEM-a smo se že v Makedoniji dogovorili, da v zelo kratkem času pri nas v Velenju organiziramo šolanje za njihove inženirje,« je povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, ki je gostom predstavil delovanje Premogovnika, razvojne projekte, ki so financirani iz evropskih skladov, in načrte za prihodnost. »Z odličnimi referencami in že uspešno zaključenim projektom v Makedoniji se Premogovniku Velenje ponujajo možnosti širšega sodelovanja na makedonskem trgu – tudi z drugimi storitvami podjetij v Skupini Premogovnik Velenje.« Gostje so se sestali tudi z direktorjem hčerinskega družbe HTZ Velenje Dejanom Radovanovićem, ki jim je predstavil razvojno-prodajne programe družbe.

Dejan Boškovski, generalni direktor ELEM-a, ki je prejšnji teden Premogovnik Velenje obiskal prvič, je ob prihodu iz jame dejal: »Sem izredno navdušen nad Premogovnikom Velenje in pozitivno presenečen tudi nad ogledom jame. S Premogovnikom Velenje imamo zelo dobre odnose, saj smo do sedaj zelo dobro sodelovali.« Povedal je še, da je namen obiska še dodatno utrjevanje že tako odličnih poslovnih odnosov med Premogovnikom in ELEM-om: »Zelo zadovoljni smo s projekti, ki ste jih za nas že izvedli, zato upamo, da bomo dobro poslovno sodelovali tudi v prihodnje.«

Dimitar Tanurkov, direktor proizvodnje v ELEM-u, je povedal, da je Premogovnik Velenje zelo dobro organiziran rudnik. »Za varnost je poskrbljeno na vsakem koraku – predpisi za varno delo so na zelo visokem nivoju. Rudarstvo me je zelo impresioniralo. Z vami že sodelujemo pri podzemnih izkopih v Marievu, sedaj pa smo spoznali, da so vaši zaposleni zelo usposobljeni in da imate odlično razvit lasten know-how. Ravno zato smo za sodelovanje izbrali vaše podjetje. Podpisali smo sporazum o dolgoročnejšem sodelovanju, ker se moramo tudi v Elemu pripraviti na takšna dela,« je povedal.

Z odličnimi referencami in že uspešno zaključenim projektom v Makedoniji se Premogovniku Velenje obetajo možnosti širšega sodelovanja tudi z drugimi storitvami podjetij v Skupini PV. Makedonski trg je za Premogovnik Velenje zelo zanimiv, saj pospešeno investirajo v modernizacijo pridobivanja premoga, ki bo eden ključnih energentov tudi v prihodnjih desetletjih. Premogovnik Velenje zelo uspešno uresničuje zastavljeni cilj – prodor na trge JV regije.

Objavljeno: 29-05-2013