Premogovnik Velenje obiskali predstavniki ELEM-a

Podpisali dogovor o sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja

Premogovnik Velenje nadaljuje svoj prodor na trge JV regije, v kateri je po uspešnem projektu Mramor v Tuzli v Bosni in Hercegovini vzpostavil dobre poslovne odnose tudi na makedonskem energetskem trgu. Premogovnik so v teh dneh obiskali generalni direktor Elektrogospodarstva Makedonije (ELEM) Dejan Boškovski s sodelavci in Zoran Panov, dekan Fakultete za rudarstvo in geotehnologijo iz Štipa.

Gostje iz Makedonije so si na tridnevnem obisku ogledali jamo Premogovnika Velenje, delovišče novega izvoznega jaška NOP II in pridobivalni prostor ter obiskali Termoelektrarno Šoštanj. Že marca letos so v Skopju ob uspešno zaključeni revizijski razpravi za odpiranje popolnoma novega premogovnika Mariovo s predsednikom Uprave Premogovnika Velenje dr. Milanom Medvedom potekali pogovori o organiziranem šolanju za makedonske inženirje. V sredo, 22. maja 2013, pa so v sejni sobi podpisali dogovor o sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja, s katerim ELEM izraža interes, da Premogovnik Velenje izobrazi in usposobi ustrezno število strokovnega kadra, to je bodočih delavcev s področja rudarstva, elektro- in strojnega področja za potrebe podzemnega pridobivanja premoga.

Že spomladi so v Makedoniji po uspešni revizijski razpravi potekali pogovori med predstavniki Premogovnika Velenje in ELEM-a o možnostih nadaljnjega sodelovanja – predvsem o možnostih projektiranja še enega makedonskega rudnika Živojno. Spomnimo naj, da je bil rudarski projekt projektiranja in izdelave projektne dokumentacije za odpiranje popolnoma novega premogovnika Mariovo blizu Prilepa v Makedoniji, v vrednosti skoraj 800.000 evrov, ki ga je Premogovnik Velenje pridobil na začetku leta 2011 na javnem razpisu ELEM-a, na revizijski razpravi marca letos v Makedoniji uspešno sklenjen, zaradi česar si nadaljnjega sodelovanja s Premogovnikom Velenje ELEM želi tudi pri prihodnjih projektih.

»Makedonija razpolaga z več kot milijardo ton zalog energetskega premoga. V Premogovniku Velenje pa imamo znanje, izkušnje, najsodobnejšo opremo in lasten know-how. S tem se nam v Makedoniji odpirajo nove možnosti sodelovanja, tako na področju projektiranja kot tudi na področju izobraževanja in izdelave jamskih prostorov. S predstavniki ELEM-a smo se že v Makedoniji dogovorili, da v zelo kratkem času pri nas v Velenju organiziramo šolanje za njihove inženirje in s tem namenom, da podpišemo pismo o nameri, so nas gostje obiskali,« je povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, ki je gostom predstavil delovanje Premogovnika, razvojne projekte, ki so financirani iz evropskih skladov, in načrte za prihodnost. »Z odličnimi referencami in že uspešno zaključenim projektom v Makedoniji se Premogovniku Velenje ponujajo možnosti širšega sodelovanja na makedonskem trgu – tudi z drugimi storitvami podjetij v Skupini PV.« Gostje so se sestali tudi z direktorjem hčerinske družbe HTZ Velenje Dejanom Radovanovićem, ki jim je predstavil razvojno-prodajne programe družbe.

Dejan Boškovski, generalni direktor ELEM-a, ki je Premogovnik Velenje obiskal prvič, je ob prihodu iz jame dejal: »Sem izredno navdušen nad Premogovnikom Velenje in pozitivno presenečen tudi nad ogledom jame. S Premogovnikom Velenje imamo zelo dobre odnose, saj smo do sedaj zelo dobro sodelovali.« Povedal je še, da je namen obiska še dodatno utrjevanje že tako odličnih poslovnih odnosov med Premogovnikom in ELEM-om: »Zelo zadovoljni smo s projekti, ki ste jih za nas že izvedli, zato upamo, da bomo dobro poslovno sodelovali tudi v prihodnje.«

Dimitar Tanurkov, direktor proizvodnje v ELEM-u, je Velenje že obiskal, vendar si je takrat ogledal samo Termoelektrarno Šoštanj. Povedal je, da je Premogovnik Velenje zelo dobro organiziran rudnik. »Za varnost je poskrbljeno na vsakem koraku – predpisi za varno delo so na zelo visokem nivoju. Rudarstvo me je zelo impresioniralo. Z vami že sodelujemo pri podzemnih izkopih v Marievu, sedaj pa smo spoznali, da so vaši zaposleni zelo usposobljeni in da imate odlično razvit lasten know-how. Ravno zato smo za sodelovanje izbrali vaše podjetje. Podpisali bomo sporazum o dolgoročnejšem sodelovanju, ker se moramo tudi v Elemu pripraviti na takšna dela,« je povedal.

Makedonski trg je za Premogovnik Velenje zelo zanimiv, saj pospešeno investirajo v modernizacijo pridobivanja premoga, ki bo eden ključnih energentov tudi v prihodnjih desetletjih. Makedonija razpolaga z več kot milijardo ton zalog energetskega premoga, kar predstavlja hkrati tudi njeno konkurenčno prednost. Ker imajo v Premogovniku Velenje vso potrebno znanje, so lani ustanovili tudi podružnico v Makedoniji, s katero so vselej v stiku z dogajanjem na tem trgu. Redno spremljajo mednarodne razpise oziroma tenderje in se nanje tudi prijavljajo.

Objavljeno: 23-05-2013