Ponovno uspešni pri pridobivanju nepovratnih sredstev za spodbujanje R & R projektov

Premogovnik Velenje nadaljuje z uspešnimi prijavami na evropske in slovenske razpise za nepovratna sredstva. Že v lanskem letu je Premogovnik Velenje dosegel uspeh, ki odstopa od povprečja slovenskih prijav na evropske razpise oziroma sklade, sedaj je uspešno pridobil še nepovratna sredstva na razpisu za spodbujanje razvojno-raziskovalnih (R & R) projektov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je septembra 2012 objavilo Razpis za spodbujanje R & R projektov razvoja e-storitev za obdobje 2012–2014. Premogovnik Velenje se je na razpis odzval in oktobra 2012 prijavil projekt Varnostno spremljanje moštva in upravljanje s sredstvi v nevarnih okoljih.

Med 72 prijavljenimi projekti je omenjeno ministrstvo uvrstilo prijavo Premogovnika Velenje med 10 izbranih projektov.

Projekt je vrednoten na 356.000 EUR in bo v skladu s razpisnimi pogoji izveden do 20. junija 2014. Izvedba projekta bo sofinancirana v višini 168.000 EUR s strani omenjenega ministrstva.
Pridobljena sredstva so namenjena razvoju naprednih tehnologij, po čemer je Premogovnik Velenje v svetu tudi vedno bolj prepoznaven in so vse pogosteje plod lastnega inženirskega znanja. Zavedajo se, da so takšni razvojni projekti investicija za prihodnost in uspešno delovanje premogovnika v naslednjih letih.

Objavljeno: 17-05-2013