Reševalci Premogovnika Velenje sodelovali na mednarodni vaji rudarskih reševalnih ekip

V petek, 26. aprila 2013, je v avstrijskem Bad Bleibergu, v podzemnem muzeju Terra Mystica, ki je del nekdanjega rudnika, bila izvedena mednarodna vaja rudarskih reševalnih ekip. V vaji je sodelovalo dvanajst ekip iz petih držav – sedem iz Avstrije, dve iz Nemčije ter po ena iz Češke, Poljske in Slovenije. Slovenijo je zastopala ekipa petih reševalcev iz Premogovnika Velenje. Poleg rudarskih reševalnih ekip so v vaji sodelovali še gasilci, zdravstvene ekipe in avstrijska vojska s helikopterji.

Predpostavka vaje je bila nesreča vlaka za prevoz obiskovalcev v muzeju, v katerem je bilo petindvajset oseb. Predpostavka nesreče je bil potres, zaradi katerega je kasneje prišlo tudi do požara. Pri tem je bilo pogrešanih deset oseb, drugi so iz muzeja prišli sami. Naloga naše ekipe je bila preiskati zasuti prehod med dvema podzemnima rovoma. Ekipa je prehod poiskala in odstranila nasuti material. Pri tem je naletela na ponesrečenca, ki ga je ustrezno zdravstveno oskrbela. Ponesrečenca je nato z nosili prenesla do vhoda v muzej, kjer so ga prevzele zdravstvene ekipe in s helikopterjem odpeljale v bolnišnico v Beljak. Zaradi predpostavke, da je požar povzročil povečane koncentracije ogljikovega monoksida, so člani ekipe ves čas vaje uporabljali izolacijske dihalne aparate.

Kot že velikokrat doslej, so tudi tokrat reševalci velenjskega Premogovnika pokazali veliko mero znanja, spretnosti in požrtvovalnosti ter zelo uspešno izpolnili zadano nalogo. Ponovno so dokazali, da so vrhunsko usposobljeni za posredovanje v izrednih razmerah.

Jamska reševalna četa Premogovnika Velenje zaznamuje že častitljivo 106. obletnico delovanja in šteje 111 članov. Povezana je v sistem zaščite in reševanja na državni ravni. Poleg akcij v domačem premogovniku so člani reševalne čete posredovali tudi pri reševanju v drugih rudnikih, premogovnikih in podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini.

Objavljeno: 10-05-2013