Strokovnjaki Premogovnika Velenje zopet kos vsem izzivom

Z izgradnjo jaška NOP II dokazujemo svoje znanje

Konec minulega tedna je izvozni jašek NOP II, ki predstavlja izziv sedanje generacije Premogovnika Velenje, presegel globino stotih metrov. Novi izvozni jašek, ki bo zgrajen po najsodobnejših standardih in bo omogočal učinkovit transport premoga vse do konca življenjske dobe premogovnika, je še dodatni dokaz znanja in izkušenj velenjskih strokovnjakov.

Izgradnja rudniških jaškov je zahtevno strokovno delo, prav tako izgradnja jaška NOP II, saj so bili in bodo tudi v prihodnje vsi delovni procesi izvedeni v tako imenovanem metanskem režimu. Čeprav smo se vse od začetka del spopadali z izjemno težkimi geološkimi razmerami, nam je v minulem tednu s poglabljanjem jaška uspelo preseči globino stotih metrov. Z lastnim znanjem, opremo in tehnologijo smo uspešno prešli skozi številne nepredvidljive situacije, ki so bile posledica hitre menjave geoloških plasti, vodonosnih peskov in posledično izjemno nestabilne hribine. Do zdaj smo betonirali končne obloge na globini 90 metrov, vgradili prečne nosilce in montirali pohodni oddelek do globine 75 metrov. V nadaljevanju bodo izvedena dela na daljšem 250-metrskem odseku zelo homogenih geoloških plasti, kjer pa zaradi dobrih pogojev ne pričakujemo posebnosti.

Vsa inženirska, projektantska in gradbena dela, povezana z izgradnjo tega jaška, smo s svojim znanjem in z izkušnjami opravili znotraj Skupine Premogovnik Velenje. Idejni projekt ter vse podrobnosti glede njegove zasnove so plod znanja sodelavcev iz Premogovnika Velenje in hčerinskih podjetij RGP, HTZ Velenje, PV Invest in Sipoteh, ki svoja znanja in tehnologijo uspešno tržijo tudi za druge naročnike.

Jašek NOP II pomeni veliko racionalizacijo proizvodnega procesa pridobivanja premoga. Izboljšala se bo zanesljivost obratovanja, zmanjšali se bodo škodljivi vplivi na okolje, objekti bodo umeščeni znotraj industrijske cone, predvsem pa bodo nižji stroški obratovanja. Takšni ukrepi so nujni tudi za energetsko učinkovitost podjetja, ki jo Premogovnik Velenje dokazuje iz leta v leto.

Objavljeno: 09-05-2013