V Karbonu zbrali več kot 2.500 kosov različne odpadne električne in elektronske opreme

V velenjski okoljski družbi Karbon, ki jo je pred trinajstimi leti kot Tehnološki center čistih tehnologij uporabe premoga ustanovil Premogovnik Velenje, so aprila letos izvedli obsežno akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme. Zbrali so več kot 2.500 kilogramov odpadne opreme. Od tega 249 kilogramov velikih gospodinjskih aparatov; 823 kilogramov malih gospodinjskih aparatov, računalnikov, tiskalnikov …; 394 kilogramov hladilnikov, klim, zamrzovalnih omar in 1.038 kilogramov televizorjev in računalniških monitorjev.

Vzporedno s tem so za vse, ki so oddali kakšen kos odpadne opreme, organizirali tudi nagradno igro. Žreb, ki so ga v njihovih prostorih izvedli v ponedeljek, 6. 5. 2013, je bil naklonjen Mateju Grudniku iz Šoštanja. Nagrada, ki jo je dobil, je vikend paket na Rogli.

V Karbonu se zdaj ukvarjajo predvsem z okoljskimi dejavnostmi, ki zajemajo zbiranje in predelavo izrabljenih motornih vozil, nekomunalnih odpadkov iz industrije in obrti, odpadne električne in elektronske opreme, odpadne embalaže in kovin. Poleg predelave zbirajo tudi gradbene odpadke. Svoje dejavnosti izvajajo v industrijski coni Premogovnika Velenje, kjer razpolagajo z delavnico za razgradnjo izrabljenih motornih vozil in električne opreme, s sortirno linijo za razvrščanje industrijskih in gradbenih odpadkov, sortirno linijo za razvrščanje in baliranje odpadne embalaže ter s pokritimi in z nepokritimi prostori za zbiranje in skladiščenje odpadkov v izmeri več kot 10.000 m2.

Z akcijo so zadovoljni, zato jo bodo kmalu ponovili. Sicer pa lahko navedeno opremo oddate v njihovem centru v industrijski coni Premogovnika Velenje vsak delavnik od ponedeljka do petka med 7. in 13. uro. Po predhodnem dogovoru jo enkrat mesečno lahko prevzamejo tudi pri vas doma.

Več informacij na www.karbon.si ali na telefonski števili 041 389 231.

Objavljeno: 07-05-2013