Rudar zopet ponuja veliko zanimivega branja

Raznovrstni prispevki zaznamujejo tudi četrto številko časopisa Rudar v tem letu. V uvodniku smo besedo prepustili predsedniku Sindikata SPESS, saj je praznik dela priložnost za kratek povzetek tistega, kar smo ustvarili v nekem obdobju.

V rubriki Z delom se vse doseže, smo zapisali o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pohvalil dobro zastavljeno strategijo poslovanja podjetja. Predstavili smo primer dobre prakse IBM Maximo, ki ima vedno večje število zadovoljnih uporabnikov. Začel je veljati novi Zakon o delovnih razmerjih, zato smo v tokratnem Rudarju predstavili bistvene novosti. Na drugi delavnici razvojno-raziskovalnega projekta Metodologija fiksacije CO2 na EF pepelu je projektna skupina prisotne seznanila z rezultati raziskav. V Rudarju tudi o redni letni skupščini Društva inženirjev in tehnikov naše Skupine ter o uspešni zunanji presoji sistemov vodenja. Z veseljem smo pohvalili Vzdrževanje sistemov vodenja ter spodbudili zaposlene k inovativnemu razmišljanju. Preberete si lahko tudi o obisku glavne inšpektorice za promet, energetiko in prostor ter o moči jasnih, zapisanih in dogovorjenih ciljev. Na pomoč smo priskočili šaleškim gasilcem, saj smo jim z donacijo sredstev zbranih iz naslova koledarja Knapi 2013, omogočili, da so do konca izpeljali nakup dolgo želenega vozila.

V rubriki Podjetje smo ljudje predstavljamo sodelavca iz podjetja RGP ter obujamo spomine ob 60-letnici izhajanja časopisa Rudar.

Skupina Premogovnik Velenje se tudi tokrat predstavlja s številnimi zanimivimi zapisi. HTZ Velenje predstavlja prodajo plastenk AquaVallis v trgovinah Vita Care, RGP sanacijo posledic poplav na HE Formin, PV Zimzelen zadovoljstvo uporabnikov in obisk študentov. Muzej premogovništva Slovenije se je predstavil na dveh sejmih, z razstavo Avtoportreti 2 pa dokazuje, da umetnost ni vzvišena.

V Tretjem polčasu smo zapisali o občnem zboru Kluba upokojencev in Športnega društva Skupine PV. Bili smo tudi na odprtju prav posebne razstave o elektrifikaciji naše regije. Zimsko-letni turistični center Golte počasi zaključuje sezono in se lahko znova pohvali s prestižno nagrado.

Objavljeno: 25-04-2013