PV Center Zimzelen eden od 10 najbolje ocenjenih domov za starejše v Sloveniji

V PV Centru starejših Zimzelen v Topolšici so v sklopu projekta kakovosti E-Qalin že drugo leto zapored analizirali zadovoljstvo stanovalcev in svojcev. Rezultati ankete so odlični, saj je kar 95 % stanovalcev zelo zadovoljnih in zadovoljnih. V centru so zaznali pozitivni trend indeksa zadovoljstva stanovalcev in svojcev pri vseh kazalnikih in se v primerjalni analizi med 35 domovi za starejše uvrstili med 10 najbolje ocenjenih.

Splošna ocena analize zadovoljstva je, da so uporabniki storitev PV Centra starejših Zimzelen zelo zadovoljni s storitvami, ki so jih deležni, in z zaposlenimi, ki te storitve izvajajo. V letu 2012 znaša ocena zadovoljstva stanovalcev 4,62, kar je več kot v letu 2011. Splošna ocena zadovoljstva je pri vseh merjenih kazalnikih nad 4 na lestvici do 5, najvišja pa je 4,85 pri oceni zadovoljstva z zasebnostjo. Trend pri vseh kazalnikih kaže, da je stopnja zadovoljstva v primerjavi z letom 2011 narasla. Za stanovalce centra so najpomembnejše urejene bivalne razmere, čistoča, avtonomija pri dnevnih aktivnostih, zasebnost in varstvo osebne integritete.

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev je 4,26 in se je prav tako glede na leto prej nekoliko zvišala, saj je kar 91 % anketiranih svojcev zelo zadovoljnih in zadovoljnih. Svojci so najbolj zadovoljni z videzom doma, bivalnimi razmerami ter zagotavljanjem ugodja in udobja stanovalcev. Pri večini kazalnikov trend kaže na višjo oceno zadovoljstva v primerjavi z letom 2011. Svojci so pohvalili osebje v celoti in posameznike za zavzetost, prijaznost, odprtost, dobrovoljnost.

V sklopu primerjalne analize rezultatov med 35 sodelujočimi domovi za starejše med letoma 2011 in 2012 so v PV Centru starejših Zimzelen zaznali pozitivni trend indeksa zadovoljstva stanovalcev in svojcev pri vseh kazalnikih ter se med 35 domovi uvrstili med 10 najbolje ocenjenih. Elementi, ki so jih bolje od povprečja vseh domov ocenili svojci, so posluh osebja za težave in možnost pogovora z zaposlenimi, zagotavljanje ugodja in udobja stanovalcev ter zunanja podoba doma.

V centru se zavedajo, da je zadovoljstvo stanovalcev in svojcev vsekakor treba zadržati oziroma še izboljšati. Posebno pozornost bodo posvetili področjem, ki so ocenjena nižje, oziroma tistim, za katera so dobili pripombe in predloge v odprtem delu vprašalnika. Anketo je pripravila in odgovore analizirala zunanja institucija, to je Skupina Fabrika.

Objavljeno: 25-04-2013