Premogovnik Velenje obiskala glavna inšpektorica za promet, energetiko in prostor

V četrtek, 18. aprila 2013, je Premogovnik Velenje obiskala glavna inšpektorica Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor (IRSPEP), Sandra Petan Mikolavčič, ki deluje pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Vlada RS je Mikolavčičevo za glavno inšpektorico imenovala v začetku leta, in sicer za dobo petih let.

Glavno inšpektorico IRSPEP-a, ki je Premogovnik Velenje obiskala skupaj z mag. Antonom Planincem, pristojnim rudarskim inšpektorjem, in mag. Suzano Macolić, rudarsko inšpektorico, je sprejel predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved s sodelavci, ki je gostom predstavil razvojne načrte in vizijo Premogovnika Velenje. Dotaknil se je tudi področja varnosti: »Varnost v Premogovniku Velenje je bilo in ostaja eno najpomembnejših področij. Delo rudarjev je še vedno delo v posebnih pogojih, za katere imamo predpisane posebne varnostne ukrepe, ki jih dosledno izvajamo.« Po uvodni predstavitvi so si gostje ogledali najnovejši odkop premoga na koti – 65 B v jami in pripravsko delovišče št. 7. V nadaljevanju so jim gostitelji pokazali tudi delovanje Varnostno-tehnološkega informacijskega sistema Premogovnika Velenje in delovišče novega izvoznega jaška NOP II.

Inšpektorica Sandra Petan Mikolavčič je po ogledu jame povedala, da se ji je zdel ogled jame zelo zanimiv. »Navdušila me je tehnologija, saj sem si vse skupaj predstavljala bistveno drugače, in Varnostno-tehnološki informacijski sistem. Ob naslednji priložnosti si bom ogledala še Muzej premogovništva Slovenije v Velenju.«

Objavljeno: 25-04-2013