Metodologija fiksacije CO2 na EF pepelu

V petek, 12. 4. 2013, je bila v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje 2. delavnica razvojno-raziskovalnega projekta Metodologija fiksacije CO2 na elektrofiltrskem (EF) pepelu. Namen delavnice je bila seznanitev projektne skupine z rezultati izvedenih raziskav s stanjem 12. 4. 2013 ter aktivnostmi za nadaljevanje projekta. Zaradi tega so bili na delavnico vabljeni le člani skupine CCT (Čiste premogovne tehnologije) ter projektni partnerji iz družb Georis, Inštitut Jožef Stefan (IJS), Naravoslovno-tehniška fakulteta (NTF), Razvojni center Energija (RCE), Esotech in HGEM.

Uvodoma je zbrane nagovorila direktorica RCE dr. Marta Svetina Veder. Po predstavitvi projekta so člani projektne skupine analizirali potrebne izvedbene aktivnosti do sredine leta 2013, ko bodo sklenili razvojno-raziskovalno fazo, in kaj morajo storiti do konca leta, ko preidejo v izvedbeno fazo projekta.

V nadaljevanju delavnice so bile predstavljene lastnosti vhodnih surovin, produktov in analiza fiksacije, ki so jo izvajali na NTF. Predstavnik IJS je prikazal rezultate testiranja reakcijskih celic, ki zadnja dva meseca poteka na njihovem inštitutu. Predstavnik iz Esotecha je pokazal konstrukcijo laboratorijskega modula LabMod, ki je nastala v sodelovanju s projektnimi partnerji Georis, IJS, RCE, PV in NTF. Predstavljena je bila tudi konfiguracija merilnega sistema za LabMod.

Delavnico so sklenili s predlogi za nadaljevanje raziskav na LabModu, ki bodo omogočili njegovo optimiranje in potrdili metodologijo.

Objavljeno: 15-04-2013