Zbiranje ponudb za oddajo kompleksa Avtokamp Jezero v najem

Premogovnik Velenje razpisuje zbiranje ponudb za oddajo kompleksa Avtokamp Jezero v najem. Predmet najema je kompleks Avtokamp Jezero, Cesta Simona Blatnika 27, 3320 Velenje. Najem obsega objekt recepcija Avtokamp, površine 159 m2, objekt trgovina Avtokamp, površine 159 m2, ter ograjeni prostor za kampiranje 22.259 m2.

Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete na sedežu Premogovnika Velenje, d. d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (soba 11) ali zahtevate, da vam jo pošljemo po pošti oz. elektronski pošti, od petka, 29. 3. 2013, dalje. Rok za oddajo ponudb je 10. 4. 2013 do 12. ure.

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu: 03 899 61 25 oz. po elektronski pošti: matija.rovsnik@rlv.si.

Objavljeno: 27-03-2013