Upokojenci Skupine Premogovnik Velenje so se družili na občnem zboru

280 članov in članic Kluba upokojencev Skupine Premogovnik Velenje se je udeležilo 6. občnega zbora, ki je bil 26. marca v dvorani Doma kulture v Velenju. Obravnavali in sprejeli so poročilo o delu in zaključni račun za leto 2012 ter program dela in finančni načrt za leto 2013. O aktivnostih v minulem letu je poročal predsednik Kluba Pavel Župevc.

Zbrane je uvodoma pozdravil član Uprave Premogovnika Velenje dr. Vladimir Malenković, ki je predstavil delovanje Skupine PV v preteklem letu in načrte za leto 2013.

Klub upokojencev Skupine Premogovnik Velenje, ki je bil ustanovljen 10. decembra 2007, ima že 1.319 članov. Njegovi nameni so poleg združevanja vseh upokojencev, ki so bili kadarkoli zaposleni v eni od družb Skupine Premogovnik Velenje, tudi druženje in sodelovanje v različnih dejavnostih ter negovanje rudarske tradicije. Članstvo v Klubu nudi tudi številne ugodnosti. Med drugim so upokojenci lahko člani Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje in tako uporabljajo ugodnejšo ponudbo rekreacije.

Objavljeno: 27-03-2013