PV Zimzelen je z Društvom šaleških likovnikov stkal Zgodbo gline in barv

PV Center starejših Zimzelen v Topolšici je v letu 2012 zastavil intenzivno sodelovanje z Društvom šaleških likovnikov Velenje (DŠL). V razstavišču PV Zimzelen so svoja dela razstavljali štirje njihovi člani: Oskar Sovinc, Veronika Svetina, Štefka Kordeš in Jožica Klanfer, v začetku leta 2013 pa še Franc Klanfer in Oton Gantar.

Razstavljanje likovnih del so nadgradili s povabilom likovnikom, da v sklopu projekta Medgeneracijsko sodelovanje v PV Zimzelen – delavnice zeliščarstva naslikajo likovna dela na temo zelišč. Devet članov društva – Salih Biščić, Oskar Sovinc, Oton Gantar, Ivan Kolar, Irena Plevnik, Irena Kočevar, Jožica Klanfer, Franc Klanfer in Mojca Korošec so pod mentorskim vodstvom slikarja Stojana Kneževića ustvarili vsak po eno likovno delo velikega formata. Dela označujejo vhode na bivalne enote, poimenovane po zeliščih.

V sklopu DŠL deluje tudi kiparska skupina Gambatte. Glavna ideja, s katero so ponudili sodelovanje PV Zimzelenu, je bila narediti velike forme po motivih iz vsakdanjega življenja in zgodb, ki so vsem blizu. Ljudje pri različnih opravilih, Rdeča kapica, pes čuvaj, ptičje napajališče … Izdelki bodo, razpostavljeni po hiši in pred njo, v ljudeh zbujali prijetna, pozitivna občutja. Pri ustvarjanju so sodelovali Viktorija Meh, Vera Benda, Valentina Čoklc, Milica Tičič, Marija Štiglic, Vlado Cencel, Marjana Lemež, Magda Posedel in Barbara Telič. Nekateri med njimi so v PV Zimzelenu pripravili tudi dve delavnici, v katerih so skupaj s stanovalci izdelovali male keramične izdelke.

Na predstavitvi ustvarjenih likovnih in kiparskih del je direktorica PV Zimzelena Andreja Štefan Bukovič poudarila, da je to zgodba, ki nas bogati. »Pravijo, da v življenju ni naključij in da se vse zgodi s pozitivnim namenom. Naša zgodba se je spletla in vanjo smo ujeli energijo, ustvarjalnost, navdih in voljo, ki jih je čutiti v slikarskih in kiparskih delih. Ustvarjalci so s svojimi deli oplemenitili ta svet.«

Objavljeno: 27-03-2013