Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo obiskal Premogovnik Velenje

V petek, 29. marca 2013, je Premogovnik Velenje obiskal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik s sodelavci. Goste je sprejel predsednik Uprave dr. Milan Medved in jim predstavil delovanje družbe, projektne in razvojne aktivnosti ter mednarodno sodelovanje.

»Premogovnik Velenje kot tehnološko visoko razvito podjetje tudi med strateškimi cilji opredeljuje modernizacijo proizvodnje premoga, ki bi prispevala k boljšim in varnejšim delovnim razmeram ter večji ekonomski in ekološki sprejemljivosti – tako z vidika proizvodnje kot z vidika porabe energije. Prav zaradi tega se proizvodnja odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, pri čemer upoštevamo in delujemo v skladu s štirimi standardi kakovosti: za sistem vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter kot prvi premogovnik ter ena prvih energetskih družb na svetu tudi za energetsko učinkovitost v podjetju,« je goste uvodoma nagovoril predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved in hkrati izrazil zadovoljstvo, da je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo za enega izmed prvih obiskov v svojem mandatu izbral Premogovnik Velenje.

Dr. Medved s sodelavci je ministru in njegovim sodelavcem predstavil tudi dosežke in pomen Premogovnika Velenje za svetovni trg. »Delujemo na nekaterih ključnih razvojno-raziskovalnih projektih, sofinanciranih s strani evropskih skladov, ki podpirajo visok tehnološki razvoj. Naše inovacije so vsako leto med prejemniki najvišjih regionalnih in tudi državnih priznanj. Svoje delovanje širimo v JV regijo, Slovaško, Gruzijo, na Pacifik, v Turčijo, kjer smo prisotni s svojim lastnim znanjem, tehnologijo in opremo.«

Ob tem je omenil, da je pred dnevi v Makedoniji potekala revizijska razprava po projektiranju in izdelavi projektne dokumentacije za odpiranje popolnoma novega premogovnika Mariovo blizu Prilepa v Makedoniji. »Revizija je bila uspešna, kar nas še posebej veseli, istočasno pa so v Skopju potekali tudi pogovori med predstavniki Premogovnika Velenje in predstavniki ELEM-a, na katerih je tekla beseda o možnostih nadaljnjega sodelovanja – predvsem o možnostih projektiranja še naslednjega makedonskega rudnika Živojno. Z referencami, ki smo jih v velenjskem premogovniku dobili s tem projektom, se ponujajo možnosti širšega sodelovanja na makedonskem trgu – tudi z drugimi storitvami, ki jih izvajajo hčerinska podjetja v Skupini PV.«

Poleg osnovne dejavnosti pridobivanja premoga se namreč Premogovnik Velenje s svojimi hčerinskimi podjetji vse bolj uveljavlja tudi na trgu. »Dobro zagotovilo za ustvarjanje delovnih mest predstavljajo projekti, ki povečujejo prihodke izven osnovne dejavnosti. Pred petimi leti smo si zadali cilj 30 % prihodkov realizirati na trgih izven osnovne dejavnosti. To se je lani tudi zgodilo, saj je eksterna realizacija Skupine PV znašala že skoraj 60 mio EUR.«

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik je po koncu svojega obiska Premogovnika Velenje, ki je pomemben tako iz gospodarskega kot tudi iz energetskega vidika, povedal: »Premogovnik Velenje ima izredno dober management in dobro zastavljeno strategijo, kar je zelo pohvalno. Strategijo poslovanja podjetja dosledno izpolnjujejo, pri tem pa ne pozabljajo na okolje – tako v socialnem kot tudi zaposlitvenem smislu.« Prav uravnoteženo delovanje Premogovnika Velenje, ki se odraža v socialnem čutu za zaposlene, razvojni viziji in skrbi za prihodnost, se zdi ministru izjemno pomembno. »Takšnih podjetij, kot je Premogovnik Velenje, bi si v Sloveniji želeli še več. Poleg osnovne dejavnosti vlagate tudi v druge dejavnosti, veliko pozornost namenjate varnosti pri delu in obenem skrbite tudi za okolje – in vse to brez evra proračunskih sredstev.«

Objavljeno: 27-03-2013