Za še več varnosti in še manj poškodb

V zadnjih 20 letih smo v Premogovniku Velenje pri preprečevanju poškodb pri delu ob načrtovanih številnih aktivnostih naredili ogromen preskok in močno zmanjšali število le-teh. Ker pa varnosti ni nikoli preveč, se je nadzorno-tehnično osebje Premogovnika Velenje v marcu 2013 udeležilo izobraževalne delavnice Zavedna varnost in vodenje.

Delavnica je bila eno izmed številnih izobraževanj, ki so v preteklosti že bila in še bodo. Izobraževalni center Skupine Premogovnik Velenje je tokrat k sodelovanju povabil podjetje Develor. Skupaj sta pripravila delavnico z naslovom Zavedna varnost in vodenje za nadzorno-tehnično osebje – to so nadzorniki in poslovodje. Končni cilj izobraževanja še vedno ostaja vedno enak: še več varnosti in še manj poškodb.
Develor, podjetje za svetovanje, izobraževanje in usposabljanje, iz Jesenic, ki je izvajalec delavnice Zavedna varnost in vodenje, ima na področju izobraževanj bogate mednarodne izkušnje. Tadej Petek, direktor podjetja in senior trener, je o izobraževanju povedal: »Osnovni cilj delavnice je, da se vsi zavedamo, da je človeški faktor zelo pod našim vplivom. Predvsem nadzorniki, ki imajo zelo veliko odgovornost in največjo možnost vpliva na število nesreč, lahko in morajo z zgledom vplivati na druge.«

Delavnica Zavedna varnost in vodenje, ki so jo izvedli skupaj za 140 nadzorniki in poslovodji, je potekala v skupinah po 16 ljudi in je bila namenjena vsem, ki neposredno nadzorujejo varnost v jami. V delavnici so najprej definirali nevarnost in praktične primere, ki se jim lahko pri opravljanju dela v jami Premogovnika Velenje pripetijo. »Običajno je, da se učimo iz dogodkov in nesreč, ugotavljamo sklepe in kaj smo se iz tega naučili. Tudi vsi varnostni elementi, ki jih podjetja imajo, imajo svoje pomanjkljivosti, in tega se moramo zavedati. Višje sile ne moremo povsem izključiti, lahko pa vseeno vplivamo na veliko drugih dejavnikov in pri tem je človeški dejavnik odločilen,« je še dodal Tadej Petek.

Boris Potrč, svetovalec predsednika Uprave Premogovnika Velenje za Področje varnosti, je povedal: »Glede na to, da je pred nami še nekaj desetletij odkopavanja premoga, je prav, da neposrednim nosilcem odgovornosti za varnost pri delu damo določena orodja, da bodo lažje prepoznali večino nevarnosti, s katerimi se srečujejo pri opravljanju svojega dela, in tudi ustrezno ter pravočasno ukrepali v smislu preprečevanja nezgod pri delu. Seveda je to proces, s katerim bomo nadaljevali, saj želimo naučiti zaposlence, da bodo pravočasno prepoznali nevarnost in ustrezno ukrepali. Potrebni so konkretni primeri, ki te vodijo do tega, da razmišljaš analitično in predvidevaš, katere poteze bodo v nadaljevanju reševanja nastale nevarne situacije,« je še dodal Boris Potrč in povedal, da načrtujejo, da bodo v jesenskem delu nadaljevali z izobraževanji skupinovodij, kasneje pa tudi drugih zaposlenih.

Povratni odzivi poslovodij in nadzornikov na to izobraževanje so pozitivni. Pravijo, da je odlično, saj na resničnih primerih in iz delovnih izkušenj v Premogovniku Velenje sami iščejo rešitve. V delavnici Zavedna varnost in vodenje spodbujajo, da se nadzorniki in poslovodje o teh primerih pogovarjajo in izmenjavajo izkušnje. Drug od drugega se lahko hitreje naučijo, in to je glavni namen. Po tej delavnici začnejo z vsakoletnim preverjanjem znanja za nadzorno-tehnično osebje.

Objavljeno: 21-03-2013