HTZ Velenje prvi v Sloveniji z mednarodnim certifikatom IECEx za servis in popravila Ex-opreme

Hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje HTZ Velenje je prvo slovensko podjetje, ki je pridobilo mednarodni certifikat IECEx o usposobljenosti za servis in popravila elektro Ex-opreme (oprema za obratovanje v eksplozijsko ogroženih prostorih). V okviru mednarodne sheme IECEx s sedežem v Avstraliji je certifikat, po presoji v decembru 2012, izdal Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ) v Ljubljani.

Namen sheme je olajšati mednarodno trgovino z opremo za potencialno eksplozivne atmosfere (Ex-opreme) in druge storitve s tega področja. To poteka s priznavanjem poročil o preizkusih in presojah med njenimi članicami z vsega sveta.

SIQ je član sheme IECEx že vse od njenega nastanka pred več kot petnajstimi leti. Po razširitvi dejavnosti s področja preskušanja Ex-opreme tudi na ugotavljanja usposobljenosti delavnic za servis in popravila je bil SIQ – na podlagi odličnega pilotskega sodelovanja s podjetjem HTZ – akreditiran za presoje po tej shemi. Slovenija se je z institucijo SIQ kot deveta država na svetu pridružila akreditiranim podeljevalcem teh certifikatov. Prvi certifikat IECEx je SIQ izdal prav podjetju HTZ Velenje.

HTZ Velenje, kot največja delavnica za servis in popravilo Ex-opreme v Sloveniji, že ima pridobljen evropski certifikat za servis in popravilo takšne opreme. Temu je zdaj dodal še certifikat z zahtevami mednarodne zakonodaje po shemi IECEx. Pridobljeni certifikat je zagotovilo, da HTZ izvaja servis in popravila opreme za obratovanje v eksplozijsko ogroženih prostorih po strogih kriterijih te sheme. S tem je podjetju omogočeno še večje zaupanje poslovnih partnerjev v kakovost njegovih storitev tako na slovenskem kot tudi na mednarodnih trgih.

Objavljeno: 21-03-2013