Premogovnik Velenje projektira makedonske rudnike

Premogovnik Velenje je v začetku leta 2011, preko javnega razpisa, ki ga je razpisalo Elektrogospodarstvo Makedonije (ELEM), pridobil zahteven posel projektiranja in izdelave projektne dokumentacije za odpiranje popolnoma novega premogovnika Mariovo blizu Prilepa v Makedoniji. Glavni rudarski projekt v vrednosti skoraj 800.000 evrov, ki vsebuje 15 knjig, so projektanti in drugi strokovnjaki velenjskega premogovnika končali ob koncu lanskega leta. V minulih dneh je bila v Skopju revizijska razprava, ki so jo uspešno sklenili.

Premogovnik Velenje se je v pogodbi zavezal, da bo v roku 22 mesecev izdelal glavni rudarski projekt in pripravil vse potrebno za zagon proizvodnje v omenjenem rudniku. Projekt zajema tako tehnološke karakteristike kot projektiranje potrebne opreme, zračenja, transporta, oskrbe z energijo, vplive na okolje in lokalno skupnost …).

V skladu s pogodbo je investitor ob koncu projekta predvidel revizijsko razpravo. Na razpravi, ki je v minulem tednu potekala v Makedoniji, so poleg investitorja in izvajalca projekta sodelovali tudi revidenti, ki so spremljali izdelavo projekta in izdelali zaključno poročilo. Ob prisotnosti širše zainteresirane javnosti so na reviziji prisostvovali tudi profesorji Rudarske fakultete iz Štipa ter predstavniki Gradbenega inštituta (GIM) iz Skopja, ki je na projektu izvajal raziskovalno vrtanje in interpretacijo pridobljenih geoloških podatkov.

Na reviziji so predstavniki Premogovnika Velenje podrobno predstavili delo na projektu. Revidenti so projekt ocenili izjemno pozitivno in obenem potrdili ustreznost projektiranih tehničnih rešitev.

Hkrati s tem dogodkom so v Makedoniji potekali tudi pogovori med predstavniki Premogovnika Velenje in predstavniki ELEM-a, ki so se jih udeležili predsednik Uprave PV dr. Milan Medved z vodjo projekta mag. Bojanom Lajlarjem in generalni direktor ELEM-a Dejan Boškovski z direktorico za Investicije in razvoj Jasno Ivanovo Davidović. Pogovarjali so se o možnostih nadaljnjega sodelovanja – predvsem o možnostih projektiranja še naslednjega makedonskega rudnika Živojno. Z referencami, ki so jih v velenjskem premogovniku dobili s tem projektom, se ponujajo možnosti širšega sodelovanja na makedonskem trgu – tudi z drugimi storitvami, ki jih izvajajo hčerinska podjetja v Skupini PV.

»Izjemno sem zadovoljen po uspešno opravljeni reviziji projekta in vse pripadajoče dokumentacije, ki so jo v celoti izdelali strokovnjaki, zaposleni v Premogovniku Velenje. Podobno kot drugje v Evropi se tudi v Makedoniji nadaljujejo investicije v modernizacijo pridobivanja premoga, ki bo eden ključnih energentov tudi v prihodnjih desetletjih, kar so v pogovorih poudarili tudi predstavniki Elema. Makedonija razpolaga z več kot milijardo ton zalog energetskega premoga, kar predstavlja hkrati tudi njeno konkurenčno prednost,« je ob uspešnem zaključku revizije projekta povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved in dodal, da se s tem projektom nadaljuje prodiranje Premogovnika Velenje v JV regijo, v kateri je podjetje po uspešnem zaključku projekta Mramor v Tuzli v Bosni in Hercegovini vzpostavilo dobre poslovne odnose tudi na makedonskem energetskem trgu.

Objavljeno: 19-03-2013