Premogovnik Velenje na 2. konferenci Skupnost po meri invalidov

V četrtek, 7. marca 2013, je v Vili Bianci v Velenju potekala 2. slovenska konferenca Skupnost po meri invalidov, ki sta jo organizirala Mestna občina Velenje in Inštitut Integra. Udeležence konference z različnih koncev Slovenije so nagovorili župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago Novak in predsednik Aktiva delovnih invalidov iz Premogovnika Velenje Drago Kolar. V nadaljevanju so prisluhnili predavanjem in referatom za soustvarjanje invalidom prijazne skupnosti.

Uvodoma je udeležence pozdravil Drago Kolar, predsednik Aktiva delovnih invalidov iz Premogovnika Velenje, ki je povedal, da se v premogovniku že desetletja trudijo zagotavljati dobre pogoje za delo: »Z uvajanjem mehanizacije v preteklem stoletju se je začelo obdobje lažjega in bolj prijaznega življenja rudarjev. V preteklosti je bilo v procesu pridobivanja premoga veliko nesreč in leta 1981 smo z ustanovitvijo Aktiva delovnih invalidov Premogovnika Velenje veliko pridobili. Aktiv smo ustanovili z namenom združevanja delovnih invalidov, nudenja pomoči, tudi pravne, ter druženja v prostem času, kar tudi zelo prizadevno in uspešno izvajamo.«

Premogovnik Velenje je invalidom prijazno podjetje, saj zanje znotraj Skupine iščemo produktivna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, ki jih z inovativnimi programi ustvarjajo v našem hčerinskem podjetju HTZ Velenje. To se je pri vseh programih zelo intenzivno usmerilo na zunanji trg in iskanje prihodkov izven Skupine Premogovnik Velenje. HTZ Velenje trenutno šteje 859 delavcev, od tega 432 invalidov.

Ilinka Filipović iz HTZ Velenje je predstavila referat z naslovom Delodajalci, pomemben partner zaposlitvene rehabilitacije, v  katerem je po kratki predstavitvi podjetja opisala uspešno sodelovanje podjetja HTZ Velenje z Inštitutom Integra na področju zaposlitvene rehabilitacije, ki se je začelo v letu 2011. »V tem času smo usposabljali 15 njihovih rehabilitandov na različnih delovnih mestih (odvisno od izobrazbe, naših potreb, možnosti, itd.) in jih devet po uspešno zaključenem usposabljanju tudi zaposlili. Večina jih je pridobila odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, kar pomeni, da na podlagi le-te Integra še nekaj časa (navadno šest mesecev) nudi določene storitve zaposlenemu invalidu in tudi nam kot delodajalcu. To je za nas zelo pomembno, saj je izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za nas novost, zato nam manjka izkušenj in znanj –  vsaka pomoč pri integraciji teh invalidov je dobrodošla,« je dejala in poudarila, da bo sodelovanje teklo še naprej. »Ker so delodajalci zelo pomemben akter zaposlitvene rehabilitacije, bi lahko z več pomoči še bolj uspešno delali.«

Drago Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije, je predstavil največjo nacionalno invalidsko organizacijo, ki deluje že več kot 40 let. »Zveza delovnih invalidov Slovenije šteje preko 52.000 članov; naše poslanstvo se odraža v skrbi za izboljšanje kakovosti življenja delovnih invalidov in oseb s telesno okvaro ter v izvajanju posebnih socialnih programov.«

Na konferenci se je HTZ Velenje predstavil s programom oblačil za prosti čas in z delovnimi oblačili.

Nekaj utrinkov iz dogodka naV četrtek, 7. marca 2013, je v Vili Bianci v Velenju potekala 2. slovenska konferenca Skupnost po meri invalidov, ki sta jo organizirala Mestna občina Velenje in Inštitut Integra. Udeležence konference z različnih koncev Slovenije so nagovorili župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago Novak in predsednik Aktiva delovnih invalidov iz Premogovnika Velenje Drago Kolar. V nadaljevanju so prisluhnili predavanjem in referatom za soustvarjanje invalidom prijazne skupnosti.

Uvodoma je udeležence pozdravil Drago Kolar, predsednik Aktiva delovnih invalidov iz Premogovnika Velenje, ki je povedal, da se v premogovniku že desetletja trudijo zagotavljati dobre pogoje za delo: »Z uvajanjem mehanizacije v preteklem stoletju se je začelo obdobje lažjega in bolj prijaznega življenja rudarjev. V preteklosti je bilo v procesu pridobivanja premoga veliko nesreč in leta 1981 smo z ustanovitvijo Aktiva delovnih invalidov Premogovnika Velenje veliko pridobili. Aktiv smo ustanovili z namenom združevanja delovnih invalidov, nudenja pomoči, tudi pravne, ter druženja v prostem času, kar tudi zelo prizadevno in uspešno izvajamo.«

Premogovnik Velenje je invalidom prijazno podjetje, saj zanje znotraj Skupine iščemo produktivna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, ki jih z inovativnimi programi ustvarjajo v našem hčerinskem podjetju HTZ Velenje. To se je pri vseh programih zelo intenzivno usmerilo na zunanji trg in iskanje prihodkov izven Skupine Premogovnik Velenje. HTZ Velenje trenutno šteje 859 delavcev, od tega 432 invalidov.

Ilinka Filipović iz HTZ Velenje je predstavila referat z naslovom Delodajalci, pomemben partner zaposlitvene rehabilitacije, v  katerem je po kratki predstavitvi podjetja opisala uspešno sodelovanje podjetja HTZ Velenje z Inštitutom Integra na področju zaposlitvene rehabilitacije, ki se je začelo v letu 2011. »V tem času smo usposabljali 15 njihovih rehabilitandov na različnih delovnih mestih (odvisno od izobrazbe, naših potreb, možnosti, itd.) in jih devet po uspešno zaključenem usposabljanju tudi zaposlili. Večina jih je pridobila odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, kar pomeni, da na podlagi le-te Integra še nekaj časa (navadno šest mesecev) nudi določene storitve zaposlenemu invalidu in tudi nam kot delodajalcu. To je za nas zelo pomembno, saj je izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za nas novost, zato nam manjka izkušenj in znanj –  vsaka pomoč pri integraciji teh invalidov je dobrodošla,« je dejala in poudarila, da bo sodelovanje teklo še naprej. »Ker so delodajalci zelo pomemben akter zaposlitvene rehabilitacije, bi lahko z več pomoči še bolj uspešno delali.«

Drago Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije, je predstavil največjo nacionalno invalidsko organizacijo, ki deluje že več kot 40 let. »Zveza delovnih invalidov Slovenije šteje preko 52.000 članov; naše poslanstvo se odraža v skrbi za izboljšanje kakovosti življenja delovnih invalidov in oseb s telesno okvaro ter v izvajanju posebnih socialnih programov.«

Na konferenci se je HTZ Velenje predstavil s programom oblačil za prosti čas in z delovnimi oblačili.

Objavljeno: 15-03-2013