Lanski cilji doseženi – letošnji zastavljeni

V sredo, 6. marca 2013, je v Restavraciji Jezero v Velenju potekal delni občni zbor članic in članov Aktiva delovnih invalidov (ADI) Skupine PV. Iz poročili, ki so jih predstavili njegovi predstavniki, je bilo razvidno, da so izvedli vse zastavljene aktivnosti za leto 2012, potem so predstavili letošnje načrte.

ADI Skupine PV, ki ima 478 članov, med drugim redno spremlja dogajanje v zvezi z invalidsko zakonodajo v Sloveniji, kjer na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve pripravljajo njena dopolnila. Tu jim je v veliko pomoč predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) Drago Novak, ki je član našega kolektiva in obenem podpredsednik ADI. Z njegovo prisotnostjo na teh posvetovanjih imajo reden dotok informacij, velikokrat pa se postavlja vprašanje, ali imajo dovolj vpliva na določene spremembe.

Aktivnejše sodelovanje članov

V Aktivu si želijo aktivnejše sodelovanje svojih članov, saj organizacijo različnih dogodkov vedno prilagajajo njihovim željam. Lani so navezali dobre stike z Aktivom delovnih invalidov ETI Izlake in njihovo enoto v Kamniku. Tudi v prihodnje si želijo dobro sodelovanje s Sindikatom SPESS, Sindikatom PV in sindikalnimi podružnicami ter Svetom delavcev PV in HTZ. Zelo dobro sodelujejo tudi z Aktivom Rdečega križa Skupine PV.

Objavljeno: 12-03-2013