Teden boja proti raku – Premogovnik Velenje prejel priznanje

V sredo, 6. marca, je bila na Ministrstvu za zdravje – v tednu boja proti raku – slavnostna seja Zveze slovenskih društev za boj proti raku, na kateri so podelili plakete in priznanja. Na pobudo Društva za boj proti raku Velenje je priznanje za plemeniti prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zveze prejel tudi Premogovnik Velenje. V imenu družbe ga je prevzela članica Uprave in delavska direktorica Sonja Kugonič.

Velenjsko Društvo za boj proti raku, ki deluje že od leta 1990, razbija tabuje o raku in poučuje o zdravem načinu življenja ter pomenu zgodnjega odkrivanja raka s spodbujanjem ljudi, da se udeležujejo preventivnih pregledov in da so pozorni na začetne morebitne znake rakastega obolenja. Ob tem si prizadevajo spodbuditi ljudi k čim večji odgovornosti za lastno zdravje.

Iz njihovega poročila izhaja, da so v letu 2012 organizirali kar 13 predavanj, različne športne dejavnosti, zaznamovali vse datume, povezane z zdravjem, sodelovali pri promociji presejalnih programov Svit, Dora in Zora ter še številne druge aktivnosti.

Objavljeno: 08-03-2013