RGP uspešno predaja objekte v TEŠ

Podjetje RGP, hčerinska družba Premogovnika Velenje, ki že od avgusta 2010 izvaja gradbena dela v okviru projekta blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj, je ob koncu minulega meseca glavnemu izvajalcu ALSTOM predalo tehnološke objekte strojnice, bunkerski del in turbinsko mizo ter konstrukcijo za montažo strojne opreme in turbin.

Do predaje objekta so bila izvedena tudi zelo zahtevna in obsežna dela v kletni etaži kotlovnice, ki so obsegala vgradnjo gradbenih materialov skozi manjše odprtine na plošči kotlovnice. Vgrajeno je bilo več kot 150 ton armature, 2.000 m3 kamenih agregatov in 1.000 m3 betonov.

Zahteve za vgrajene betone različnih razredov tlačne trdnosti so zelo visoke. Do zdaj je bilo v zgradbe bloka TEŠ 6 vgrajeno 36.000 m3 betona, 7.000 ton armature različnih dimenzij in 90.000 m2 opaža. Vsi betoni in projekti betonov so izdelani v Betonarni RGP ter pripravljeni z uporabo peskov iz Kamnoloma Paka.

RGP na navedenem projektu zdaj izvaja končna dela na glavnem tehnološkem objektu (GTO) in gradbena dela (LOT III) na vodnih objektih (reaktor, usedalnik, kompleks dekarbonatizacije), ki bodo predvidoma končana ob koncu letošnjega leta.

Objavljeno: 06-03-2013