Študentje Fakultete za strojništvo Ljubljana na strokovni ekskurziji v Premogovniku Velenje

V petek, 1. marca 2013, so Premogovnik Velenje obiskali študentje Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Sprejel jih je Boris Potrč, svetovalec predsednika Uprave Premogovnika Velenje za področje varnosti, in jim predstavil Premogovnik Velenje ter njegove povezane družbe.

V okviru spoznavanja slovenskih podjetij so se strokovne ekskurzije udeležili študentje vseh letnikov Fakultete za strojništvo. Boris Potrč, svetovalec predsednika Uprave PV za področje varnosti, jim je povedal, da je razvoj Premogovnika Velenje, ki je plod napredka mnogih generacij, saj obratuje že 137 let, danes na vrhunski ravni. Je eden izmed najbolje opremljenih premogovnikov na svetu s podzemno eksploatacijo. Pojasnil je: »Varnost v Premogovniku Velenje je eno najpomembnejših področij. Delo rudarjev je še vedno delo v posebnih razmerah, za katere imamo predpisane posebne varnostne ukrepe, ki jih dosledno izvajamo. Naš sloj premoga v Velenju je izredno dobro raziskan.« Podrobneje je predstavil tudi proces proizvodnje premoga.

Vodja Tehničnih služb PV mag. Bojan Lajlar je študentom predstavil delovanje organizacijske enote Tehnične službe in zunanje projekte, ki jih izvajamo. Na področju Projektive jih je seznanil z rudarsko, strojno in elektroprojektivo, na področju Hidrogeologije pa s hidrologijo, geologijo, geomehaniko in geotehničnim laboratorijem. Predstavil jim je projekt izgradnje izvoznega jaška NOP 2, ogledali pa so si tudi Varnostno-tehnološki informacijski sistem Premogovnika Velenje. Kasneje so študentje obiskali še Muzej premogovništva Slovenije v Velenju.

V Premogovniku Velenje je izobraževanje pomemben segment delovanja, kar se odraža na več področjih, med njimi tudi pri sodelovanju z različnimi fakultetami. Zavedamo se, da so kadri najpomembnejši kapital podjetja, zato veliko vlagamo v prenos znanja.

Objavljeno: 05-03-2013