RGP sanira hidroobjekte

Družba RGP pridobiva pomembne reference tudi na področju rekonstrukcijskih del na hidroobjektih, saj so ob koncu leta 2012 pridobili posel na projektu rekonstrukcijskih del na hidroelektrarni Doblar 1. V prihodnje se na tem področju odpirajo velike poslovne možnosti in družba RGP želi del svojega prihodka pridobiti tudi iz teh del.

Rudarske gradbene storitve družbe RGP Velenje zajemajo bogate izkušnje Premogovnika Velenje na področju izgradnje vseh vrst podzemnih objektov v zahtevnih geomehanskih pogojih in velikih globinah. Lasten visoko usposobljen projektantski in operativni kader, dobra tehnološka opremljenost in popolno poznavanje stroke so zagotovilo za visokokakovostne in cenovno konkurenčne storitve, ki zagotavljajo celovite rešitve in dolgoročno zanesljivost.
HE Doblar predstavlja eno izmed hidroelektrarn na reki Soči na odseku med Tolminom in Novo Gorico in obratuje že od leta 1939. Dolvodno od nje se nahajata še HE Plave in HE Solkan. Strojnica leži približno 4 kilometre dolvodno od jezu Podselo, neposredno ob magistralni cesti Tolmin – Nova Gorica. Rekonstrukcija zahteva sanacijo pogonskih elementov HE Doblar.

Sanacija pogonskih elementov HE Doblar 1 se izvaja v več fazah, saj projekt izvaja več izvajalcev. Podjetje RGP izvaja vsa gradbena in obrtniška dela. Sanacija posameznih agregatov poteka zaporedno. Obnova naslednjega agregata sledi po dokončanju predhodnega, tako da sta vedno dva agregata v obratovanju. Sanacija obsega demontažo posamezne Francisove turbine in razbitje betona, ki obdaja posamezno turbino v posameznem agregatu. Tehnično je izvedba sanacijskih del izredno zahtevana, saj so vsi objekti locirani pod zemljo. Transport materiala se tako vrši s pomočjo dveh transportnih dvigal, kar zahteva velike manipulacijske napore. Ker se delo izvaja v turbinskih jaških, ki so locirani v strojnični zgradbi, je nujna protiprašna zaščita delujočih agregatov v času prenove. Po rušitvenih delih sledi obbetoniranje novih elektro in strojnih delov ter izvedba potrebnih obrtniških in zaključnih del. Dela bodo predvideno potekala do konca septembra tega leta.

V Skupini Premogovnik Velenje si nenehno prizadevamo za ustvarjanje dodatnih prihodkov in se ne ustrašimo niti najzahtevnejših projektov. Hčerinska podjetja Premogovnika Velenje so v zadnjih dveh desetletjih dodobra zakorakala na svojo samostojno pot.

Objavljeno: 18-02-2013