Stebrni udar v Premogovniku Velenje

V petek, 15. februarja 2013, je dvajset minut čez polnoč v severnem krilu jame Preloge Premogovnika Velenje na koti – 100 prišlo do stebrnega udara. V nezgodi je bilo udeleženih 6 rudarjev, ki so bili takoj ustrezno oskrbovani in po nudenju prve pomoči tudi prepeljani v Zdravstveni center Velenje. Nihče od rudarjev ni v življenjski nevarnosti.

Trije so bili takoj po pregledu v Zdravstvenem centru Velenje zaradi lažjih poškodb napoteni k svojemu osebnemu zdravniku, ostali trije so bili napoteni v Bolnišnico Celje, kjer je eden ostal v bolnišnični oskrbi, dva sta bila napotena domov.

Takoj po dogodku je bil obveščen tudi glavni republiški inšpektor, pristojen za rudarstvo, ki si je mesto dogodka tudi že ogledal in o dogodku naredil zapisnik.

Stebrni udar je hipna sprostitev napetosti v hribini, ki je lokalno omejena in je dogodek, ki se v rudnikih občasno zgodi. Kljub najsodobnejši tehnologiji, ki jo imamo v Premogovniku Velenje, je delo rudarjev še vedno delo v posebnih razmerah, za katere imamo predpisane posebne varnostne ukrepe, ki jih dosledno izvajamo, žal pa se stebrnega udara vnaprej ne da predvideti.

Objavljeno: 15-02-2013