V Premogovniku Velenje zaključek akcije Inovator leta 2012

V celotni Skupini Premogovnik Velenje se trudimo oblikovati ustvarjalno delovno okolje, v katerem zagotavljamo in še izboljšujemo pogoje za kreativne posameznike. Želimo, da inovativnost postane vsesplošen način življenja, ta način mišljenja pa morajo prevzeti vsi zaposleni. V torek, 12. februarja 2013, smo v Premogovniku Velenje zaključili akcijo Inovator leta 2012, ki sta jo tretjič zapored izvedla Premogovnik Velenje in njegovo povezano podjetje HTZ Velenje.

V Kulturnem domu v Šoštanju smo podelili nagrade najboljšim inovatorjem, promotorjem inovacijske dejavnosti in najboljšemu področju oziroma organizacijski enoti. O izjemnem pomenu inovativnosti je spregovoril vabljeni gost Boštjan Gorjup, direktor za področje gospodarjenja v podjetju BSH Hišni aparati, prejemnik Nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke ter Mladi manager 2012: »Brez novosti na trgu ne moremo obstajati. Inovacije so ključni dejavnik uspeha in le tako si lahko odrežemo svoj kos pogače na trgu. Vsak zaposleni mora čutiti dolžnost, da v podjetju z idejami pripomore k boljšemu poslovanju.« Povedal je tudi, da v podjetju BSH Hišni aparati inovativnost spodbujajo z množičnostjo podajanja koristnih predlogov, s projektnim načinom dela, z inovacijskimi dnevi, strukturiranim vrednotenjem idej za produkte, z dodatnim nagrajevanjem avtorjev koristnih predlogov, individualno oceno uspešnosti oz. letnega bonusa in z nagradami za prijavljene patente.«

Vlaganja v razvoj ter spodbujanje inovativnosti pri zaposlenih sta močno vpleteni tudi v poslovno politiko podjetij Skupine Premogovnik Velenje. V letu 2008 smo izpeljali večjo nadgradnjo obstoječega sistema inovacijske dejavnosti in s tem še izboljšali pogoje za inovativne posameznike. Rezultati v zadnjih petih letih kažejo, da smo ubrali pravo pot.

V akcijo Inovator leta so bili vključeni vsi koristni predlogi, ki so jih prevzeli promotorji na posameznih delovnih področjih. Skupaj je v akciji sodelovalo 22 promotorjev in 132 inovatorjev (avtorjev in soavtorjev), prevzetih oziroma v akcijo vključenih je bilo 207 koristnih predlogov. 132 koristnih predlogov je bilo realiziranih, ostali pa so v različnih fazah realizacije.

Vsi nagrajenci so prejeli ploščico iz ksilita, ki je star več kot dva milijona let in simbolizira vrednost našega dela in okolja, v katerem živimo in je zraslo na premogu. V kategoriji Najboljši inovator leta so si mesta od prvega do tretjega razdelili: Danijel Šibanc (1. mesto), Boštjan Gorjup (2. mesto) in Boštjan Krašovec (3. mesto).

V kategoriji Najboljši promotor leta je razvrstitev naslednja: Franjo Mazaj (1. mesto), Bojan Gajšek (2. mesto) in Roman Bračič (3. mesto).

Najboljša organizacijska enota na področju inovativnosti za leto 2012 je služba Priprava dela iz Premogovnika Velenje. Anton Kotnik, vodja oddelka tehnološke priprave elektro naprav, je v imenu najboljše organizacijske enote iz rok predsednika Uprave Premogovnika Velenje prejel prehodni pokal.

Ob tej priložnosti se je predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved zahvalil vsem nagrajencem za njihov prispevek na področju inovacij in povedal: »Tudi v Premogovniku Velenje se zavedamo, da je podpora inovacijam v podjetju nujna. Dejstvo je, da graditev poslovnega okolja, kjer se goji zavedanje, da je tvoja ideja neprecenljiva, zahteva izjemno veliko motivacije med sodelavci in podporo vodilnih. Premogovnik Velenje je bil še v 60. letih prejšnjega stoletja tehnološko zelo zaostal, z uvajanjem Velenjske odkopne metode, ki je dosežek večletnega razvoja in plod domačega inženirskega znanja, pa so se rezultati nenehno izboljševali in le z uporabo najsodobnejše tehnologije smo postali to, kar smo danes. Po mnenju mednarodnih strokovnjakov smo referenčna točka v premogovništvu Zahodne Evrope. Danes mi v svetu prodajamo našo sodobno tehnologijo in opremo, sodelujemo z najsodobnejšimi rudniki, na kar sem še posebej ponosen. V preteklem letu smo ravno zahvaljujoč našemu inovativnemu pristopu in izjemni motivaciji premagali težave, ki so nas pestile in v leto 2013 stopamo s polnim zagonom za nove inovativne ideje zaposlenih, ki bodo še bolj izboljšale ter optimizirale naše poslovne procese in tehnologijo.«

V kulturnem programu sta se predstavila brata Jure in Miha Smirnov Oštir.

Objavljeno: 14-02-2013