HTZ Velenje izvedel gradbena, obrtniška in inštalacijska dela na sodobni kmetiji iz Zavodnja pri Šoštanju

V HTZ Velenje, enoti PC ESTO – Elektrostrojne storitve – so v letu 2012 na razpisu pridobili izgradnjo poslovno gospodarskega objekta oz. stavbe za rejo živali na kmetiji Ročnik – Potočnik v Zavodnju pri Šoštanju, ki je vključevala izvedbo vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. V petek, 1. februarja 2013, je v Zavodnju potekalo uradno odprtje hleva, kjer smo z zadovoljstvom ugotovili, da je bil objekt pravočasno predan mladima nosilcema kmetijske dejavnosti na kmetiji s 40-letno tradicijo, ki v novem hlevu šteje kar 110 glav živine.

Zgrajeni objekt spada med ene najsodobnejših objektov za predelavo mleka in vzrejo živine v Sloveniji. Poleg gospodarskega objekta zajema tudi odprto laguno za gnojevko, ki je izvedena po vzoru in izkušnjah kmetij v zahodno evropskih državah. Od skoraj milijon evrov vredne investicije, od katere bo do 70 % povrnjeno iz evropskih sredstev, je vrednost gradbeno obrtniških in instalacijskih del podjetja HTZ Velenje skoraj polovična.

V podjetju HTZ Velenje so objekt prevzeli v gradnjo aprila lani. Kljub kratkemu roku za dokončanje del (140 dni) med gradnjo niso pričakovali posebnih zapletov, vendar je že začetek izvajanja zemeljskih del pokazal, da so geološko-geomehanski pogoji dela precej težji od predvidenih po projektu za izvedbo, kar je potrdila tudi kontrola hidrogeološkega oddelka Premogovnika Velenje. Tako so morali v podjetju HTZ Velenje na kmetiji Ročnik – Potočnik globino temeljnih čaš iz predvidene globine 1,6 metrov povečati na globino 4 metrov. Kljub temu so gradnjo uspešno zaključili v dogovorjenih rokih.

»Gradnja hleva je bila zahtevna, po besedah investitorja pa tudi kvalitetno izvedena,« je povedal direktor HTZ Velenje Dejan Radovanović. »Kmetija je ob sodobni tehnologiji zaživela v polni meri, izveden projekt pa je znova odlična referenca podjetja HTZ Velenje za pridobivanje poslov na eksternih trgih.«

Objavljeno: 06-02-2013