Mednarodna konferenca EnRe letos v Velenju – O slovenski energetiki tudi strokovnjaki iz Premogovnika Velenje

Velenje bo 20. in 21. junija 2013 gostilo 3. Mednarodno konferenco EnRe. Na konferenci bodo predstavljeni znanstveni in strokovni prispevki uglednih strokovnjakov, med njimi tudi iz Premogovnika Velenje.

Vodilna tema letošnje konference bo Slovenska energetika v luči smernic Evropske unije, strokovnjaki pa bodo obravnavali tudi širše področje energetike. Osrednje razprave bodo namenjene energetski (ne)odvisnosti Slovenije, energetskim virom v 21. stoletju, investicijam na tem področju, okolju in energetskemu upravljanju.

Premogovnik Velenje je močno vpet v slovensko energetsko gospodarstvo, saj bo z domačim energentom, ob izgradnji bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, zagotavljal zanesljivo in varno oskrbo Slovenije z električno energijo vse do leta 2054. Zaradi stalnega naraščanja potreb bo premog tudi v prihodnje pomemben člen v preskrbi z električno energijo. Skupaj s Termoelektrarno Šoštanj iz premoga na leto pridobijo eno tretjino električne energije, ki jo porabijo v Sloveniji, zaradi česar je Premogovnik Velenje eden najpomembnejših stebrov slovenske energetike.

Objavljeno: 01-02-2013