Vodstvo ter predstavniki zaposlenih za isto mizo

Vodstvo Premogovnika Velenje in direktor HTZ Velenje so se v torek, 29. januarja 2013, sestali s predstavniki Sindikata in Sveta delavcev Premogovnika Velenje in HTZ Velenje. Predstavili so jim finančni položaj v Premogovniku Velenje in njeni hčerinski družbi HTZ Velenje ter pojasnili, da ni finančnih možnosti za izplačilo delovne uspešnosti za leto 2012 in da tudi niso izpolnjeni vsi pogoji, zapisani v Kolektivni pogodbi Premogovnika Velenje, za njeno izplačilo.

Vodstvo PV IN HTZ Velenje ter predstavniki Sindikata in Sveta delavcev obeh družb so se pogovorili tudi o ostalih odprtih vprašanjih ter se dogovorili, da bodo še intenzivirali medsebojno komunikacijo. Pogovorili so se tudi o tem, da je potrebno ažurirati Kolektivno pogodbo Premogovnika Velenje in branžno pogodbo za premogovništvo, zato bodo v ta namen tudi pripravili izhodišča.

Pomembno dejstvo pa je, da v Premogovniku Velenje in njegovih hčerinskih družbah sicer vedno redno in pravočasno poravnavamo vse obveznosti do zaposlenih (izplačilo plač, regresa, plačilo vseh zakonsko predpisanih prispevkov, ostali prejemki …).

Objavljeno: 29-01-2013