Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam v SAŠA regiji za leto 2012

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in Gospodarska zbornica Slovenije že več kot desetletje izvajata projekt podeljevanja priznanj inovacijam v SAŠA regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Pravico do prijave na razpis imajo gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike s sedežem na območju občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki in Šoštanj ter Mestne občine Velenje.

Celoten razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam v SAŠA regiji za leto 2012 in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani SŠGZ: Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam v SAŠA regiji za leto 2012 (http://www.ssgz.si/aktualno/koledar-dogodkov?id=34)
 
Rok za oddajo vlog je 3. april 2013!

Vljudno vabljeni!

Objavljeno: 24-01-2013