Golte s smučarskim projektom unikum v smučarski sferi

Zimsko letni turistični center Golte je 10. januarja 2013 na tiskovni konferenci predstavil unikaten projekt Naučimo se smučati.

Projekt Naučimo se smučati, katerega namen je otroke petih razredov osnovnih šol naučiti smučanja in varnosti na smučišču, poteka na Golteh že sedmo leto. Gre za edinstven tovrstni projekt v Sloveniji in vključuje šole v Mestni občini Velenje, občinah Šoštanj, Mozirje ter Nazarje, kjer so z omenjenim projektom pravzaprav tudi začeli.

Projekt je za otroke in njihove starše brezplačen; za učenje in spremstvo poskrbijo učitelji, za prevoze občine ter pokrovitelji, za smučarske učitelje pa Fundacija za šport.
Smučarsko opremo za otroke, so v začetku priskrbeli sodelujoči v projektu (Zimsko letni turistični center Golte, Smučarska šola Beli zajec in Osnovna šola Nazarje), sedaj pa pri nabavi opreme in pokritju stroškov učenja ter prevoza pomagajo tudi sponzorji (Premogovnik Velenje, d. d., BSH Hišni aparati, d. o. o., Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Gorenje, d. d., Presta, d. o. o., Plastika Skaza, d. o. o.). Stroški letošnjega poučevanja so ocenjeni na 50.000 evrov.

Letos se projekta Naučimo se smučati udeležuje 487 otrok, kar je enkrat več kot lansko leto in kaže na to, da so starši, osnovne šole ter lokalne skupnosti prepoznale prednosti in pozitivne učinke tega projekta.

Na konferenci so sodelovali: Ernest Kovač, direktor Zimsko-letnega turističnega centra Golte, Jožef Kavtičnik, zaslužen za uvedbo projekta Naučimo se smučati in poslanec v DZ RS, in Bojan Napotnik, vodja smučarske šole Golte – Beli zajec, ki so vsak s svojega zornega kota predstavili ta unikaten projekt, ki ga Goltem zavidajo ter pozdravljajo ne samo v Sloveniji ampak tudi v tujini.

Objavljeno: 14-01-2013