Izredna seja Skupščine družbe Premogovnik Velenje – nasprotni predlog, predlog za dopolnitev dnevnega reda in predstavitev kandidatov za člana NS PV

V skladu z 296/4 členom ZGD-1 objavljamo nasprotni predlog, predlog za dopolnitev dnevnega reda z utemeljitvijo in predstavitev kandidatov za člana Nadzornega sveta Premogovnika Velenje za izredno sejo Skupščine družbe Premogovnik Velenje, ki bo v nedeljo, 27. januarja 2013, ob 4. uri v sejni sobi na poslovnem naslovu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78.

Sklic izredne seje Skupščine družbe Premogovnik Velenje je objavljen na http://www.rlv.si/si/za-medije/sporocila-za-medije?id=1028.

NASPROTNI-PREDLOG-IZREDNA-SK-JAN-13.doc

Objavljeno: 11-01-2013