Uspešna zadnja reševalna vaja v Premogovniku Velenje

V soboto, 15. decembra 2012, je v Premogovniku Velenje potekala letošnja zaključna reševalna vaja članov Jamske reševalne čete, ki šteje 111 članov. Uspešno zaključena vaja je ponovno potrdila visoko strokovno usposobljenost in psiho-fizično pripravljenost članov Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje.

Predpostavka potencialne nevarnosti je bil nastali zrušek na povratni strani odkopa k.-65/F, zaradi česar je prišlo tudi do vdora večje količine nevarnih jamskih plinov malo pred peto uro zjutraj. Po umiku zaposlenih iz ogroženega območja je bilo ugotovljeno, da so pogrešani štirje rudarji, zato je takoj stekla reševalna vaja. Dežurni premogovnika je aktiviral reševalce v jami, ki so sestavili dve reševalni ekipi. Zaradi obsežnosti vaje reševanja je bila kasneje sklicana celotna Jamska reševalna četa Premogovnika Velenje, formiran je bil tudi štab reševanja. Vaja reševanja, v kateri je sodelovalo pet ekip za reševanje ter ekipa za zvezo, je bila uspešno zaključena ob 6.30 uri.

Predsednik uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved se je reševalcem zahvalil za trud, ki ga vlagajo v delo reševalne čete: »Izteka se leto, ki nam ni prizanašalo, saj smo se borili na številnih področjih. Reševalci ste že v začetku tega leta pri gašenju požara v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju dokazali, da ste v dobri psiho-fizični kondiciji. V imenu Uprave se vam najlepše zahvaljujem za trud, požrtvovalnost in pogum, ki ste ga pokazali pri gašenju tega požara. To je ponovni dokaz, da je reševalna služba dobro usposobljena in se lahko spopadate tudi z najhujšimi situacijami. Takrat smo običajno prepuščeni sami sebi in svojemu znanju. Vi ste reagirali odlično,« je dejal in sporočil tudi, da bo proizvodni plan premoga, ki je bil zastavljen v poslovnem načrtu, dosežen v zadnjem delovnem tednu.

Zaključno reševalno vajo je vodil in analiziral vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Ivan Pohorec ter vodja Jamske reševalne službe. Dejal je, da je reševalna vaja potekala uspešno in je tudi uspešno zaključena: »Ugotovljeno je bilo, da so reševalci dobro opravili delo ter da so pravočasno našli in oskrbeli ponesrečene rudarje. Uspešna vaja je ponovno potrdila visoko strokovno usposobljenost in fizično pripravljenost članov reševalne čete Premogovnika Velenje,« je dejal in se tudi on iskreno zahvalil vsem reševalcem za njihov nesebični prispevek pri gašenju požara v Muzeju premogovništva Slovenije v začetku leta.

V Premogovniku Velenje deluje številčna in izredno dobro usposobljena Jamska reševalna četa, ki letos obeležuje že 105. obletnico delovanja in šteje 111 članov. Reševalna četa Premogovnika Velenje vzbuja globoko zaupanje in je povezana v sistem zaščite in reševanja na državnem nivoju. Lastna četa reševalcev, ki je ves čas prisotna na delu v jami, ter dovolj veliko število razpoložljivih reševalcev na domu sta ključni prednosti, ki omogočata hiter odziv v primeru nesreč in reševanju življenj. Poleg akcij v domačem premogovniku so člani Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje posredovali tudi pri reševanju v drugih rudnikih, premogovnikih in podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini.

Objavljeno: 19-12-2012