Izredna seja Skupščine družbe Premogovnik Velenje

Družbe MP NALOŽBE, d. d., TOWRA s. a., INTERTRADE ITC d. o. o. – v likvidaciji, kot delničarji družbe PREMOGOVNIK VELENJE, d. d. na podlagi sodnega pooblastila iz sklepa Okrožnega sodišča v Celju z dne 12. 10. 2012 v zadevi pod opr. št. Ng 11/2012 sklicujejo IZREDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE PREMOGOVNIK VELENJE, d. d., Partizanska cesta 78, ki bo v nedeljo, 27. 01. 2013 ob 4. uri v sejni sobi na poslovnem naslovu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78.

Sklic_skupscine_Premogovnik_Velenje

Objavljeno: 14-12-2012