Novo vodstvo in delovna telesa v sindikatu SPESS

Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije SPESS –Premogovnika Velenje, ki združuje sindikate povezane v Skupini Premogovnik Velenje, je na včerajšnjem 4. Kongresu dobil novo vodstvo in novi nadzorni odbor.

Predsednik Sindikata SPESS – Premogovnika Velenje je po novem Peter Bršek, novi generalni sekretar je Jože Borovnik; nadzorni odbor pa sestavljajo Slavko Ledinek, Mojca Lenart, Danilo Rednjak, Robi Kožar in Niko Filipović. Na kongresu, ki je potekal v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje, so med drugim dali razrešnico dosedanjemu vodstvu in nadzornemu odboru.

Objavljeno: 07-12-2012