Premogovnik Velenje obeležil praznik sv. Barbare in izobraževalnih dosežkov

Premogovnik Velenje je v torek, 4. decembra 2012, s praznovanjem dneva sv. Barbare v Muzeju premogovništva Slovenije ponovno obujal načela rudarske tradicije in podelil priznanja sodelavcem, ki so v zadnjem letu s študijem ob delu pridobili vsaj visoko stopnjo izobrazbe. Svoje znanje je nadgradilo 11 sodelavcev.

4. decembra, ko goduje sv. Barbara, zavetnica rudarjev, je za velenjski Premogovnik tudi praznik izobraževalnih dosežkov. Izobraževalni center Skupine Premogovnik Velenje deluje z namenom uspešnega, sistematskega in organiziranega dela, kar pripomore k večji varnosti pri delu. Danes Premogovnik Velenje zagotovo ne bi bil eden najsodobnejših in najbolje opremljenih premogovnikov s podzemno eksploatacijo premoga v Evropi, če v njem ne bi vrsto let sistematično vlagali v ljudi in znanje.

»Današnji dan je za vse nas praznik znanja, razvoja, inovativnega dela in stalne želje po izobraževanju, saj temu v podjetju namenjamo resnično velik poudarek. S svojimi idejami in uspešnimi razvojnimi projekti, ki nastajajo z veliko mero inovativnosti, bomo svojo uspešno zgodbo gradili tudi v prihodnje,« je v svojem nagovoru dejal predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. »Lastni visoko usposobljeni projektantski in operativni kader, dobra tehnološka opremljenost in popolno poznavanje stroke so zagotovilo za izjemne proizvodne rezultate, z razvojem novih tehnologij pa vse bolj uspešno prodiramo tudi na tuje trge,« je povedal dr. Medved in izpostavil uspešnost hčerinskih podjetij HTZ Velenje, RGP, PV Invest, Gost in PV Zimzelen na konkurenčnem trgu. »Dobro zagotovilo za ustvarjanje delovnih mest predstavljajo projekti, ki povečujejo prihodke izven osnovne dejavnosti. Pred petimi leti smo si zastavili cilj 30 odstotkov prihodkov realizirati na trgih izven osnovne dejavnosti. To se bo letos tudi zgodilo, saj bo letošnja zunanja realizacija Skupine bistveno presegala vrednosti iz poslovnega načrta in bo znašala že 50 milijonov evrov«, je še povedal dr. Medved in izrekel zahvalo vsem, ki se s svojim znanjem, pripadnostjo in delovno vnemo trudijo za svetlo prihodnost podjetja.

Slovesnost so s kulturnim programom popestrili člani Šaleškega študentskega okteta.

Objavljeno: 05-12-2012