Novi generalni direktor HSE v Premogovniku Velenje

Blaž Košorok, novi generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, ki je funkcijo nastopil po krompirjevih počitnicah, je v ponedeljek, 19. novembra, obiskal Premogovnik Velenje. Sprejel ga je predsednik Uprave dr. Milan Medved s sodelavci. Predstavil mu je delovanje družbe, strateške usmeritve in največje razvojne projekte.

»V Premogovniku Velenje imamo poslanstvo, vizijo in strateške cilje dobro razdelane in stremimo k njihovemu uresničevanju. Prilagajamo se razmeram v proizvodnji, tako na odkopih kot na površini. Produktivnost odkopne fronte raste, kar dokazujejo tudi vsi parametri. Naša glavna naloga je optimiziranje cene premoga, ki ga imamo dovolj do konca delovanja TEŠ6. Naši razvojni programi so dobro zastavljeni. Izpolnili smo vse cilje, ki jih je postavila HSE, pozitivno smo poslovali in prejeli smo pozitivno revizorjevo mnenje. Tudi v času gospodarske krize smo dober zaposlovalec in svoje finančne obveznosti do zaposlenih redno izplačujemo.«
Predsednik uprave je povedal tudi, da je Premogovnik edina energetska družba, ki plačuje vse stroške iz proizvodnje premoga. Tesno sodelujemo z lokalno skupnostjo, rudarske škode saniramo brez subvencij in premij ter izpolnjujemo okoljske zaveze. V naših načrtih je tudi, da ne bomo potrebovali proračunskih sredstev za zapiralna dela, saj to urejamo sproti.
»Eksterna realizacija je v porastu, saj bomo kar 30 % prihodkov letos ustvarili izven osnovne dejavnosti in dosegli skoraj 50 mio EUR. Hčerinska podjetja sama financirajo svoj razvoj in ustvarjajo prihodke,« je dr. Medved ponosen na uspehe celotne Skupine PV. »Uspešni smo tudi pri pridobivanju sredstev iz EU skladov. Poudarek dajemo inovacijski dejavnosti, zaradi česar smo prejeli že kar nekaj nagrad tako na regionalni kot tudi na državni ravni.«

»Po tehnični in tehnološki plati ste priznani tudi v tujini«

Delovanje Premogovnika Velenje na svetovnih trgih, kamor prodajamo know-how, tehnologijo in opremo, ki sta plod lastnega inženirskega znanja, je predstavil pomočnik predsednika uprave mag. Ludvik Golob, pri čemer je izpostavil Velenjsko odkopno metodo. »Delamo tako na evropskih kot svetovnih trgih, že več let smo prisotni v državah nekdanje Jugoslavije.«
Generalni direktor HSE Blaž Košorok je bil s predstavljenim zadovoljen: »Po tehnični in tehnološki plati ste priznani tudi v tujini. Ustvarjanje prihodkov iz eksterne realizacije se mora nadaljevati, saj je pomembno, da ostanete konkurenčni. Hčerinske družbe bodo morale postopoma na samostojno pot, saj so bolj ali manj »odrasle«. Že sedaj nekatere vaše družbe uspešno delujejo, HTZ in RGP s svojim delom uživata vedno večji ugled.«
Direktor HSE si je po uvodni predstavitvi ogledal odkop -65/F v jami Pesje in pripravsko delovišče št. 6, nato pa na površini še reševalno postajo, varnostno-tehnološko informacijski center ter delovišče jaška NOP II, ki se mu zdi zelo pomemben, saj bo njegova izgradnja pocenila transport premoga, s čimer bo Premogovnik znižal stroške in optimiziral proizvodnjo za doseganje izhodiščne cene na 2,25 EUR/GJ.

Vsi smo usmerjeni k istemu cilju

»Moji prvi vtisi so zelo pozitivni,« je dejal Košorok po ogledu proizvodnega dela. »V Premogovniku Velenje nisem prvič, bil pa sem prvič v jami. Pravzaprav si nisem predstavljal, da imate tako moderniziran postroj. Prav to me je na prvi pogled najbolj impresioniralo – samo postrojenje, znanje in know how, ki ga premorete v Premogovniku Velenje. To je prava usmeritev tudi za prihodnost.«
Izpostavil je tudi pomen dobrih odnosov med zaposlenimi in do poslovodstva, saj so prav ti tisti dejavnik, ki »nas lahko naredi še boljše«. »Ko sem se pogovarjal z rudarji, sem takoj zaznal, da so res predani svojemu delu, da med njimi vladajo dobri odnosi, kar se vidi že na prvi pogled.«
Za delovne obiske po družbah Skupine HSE se je odločil, ker je sam »človek akcije«. »Želim si utrditi medsebojne vezi, jih dvigniti na višjo raven in začutiti utrip. Na lastne oči se želim prepričati, kako družbe delujejo. Če smo vsi usmerjeni k istemu cilju, lahko dosežemo rezultate, ki smo si jih zadali.«
Generalni direktor Blaž Košorok je po ogledu Premogovnika Velenje delovni obisk nadaljeval še v velenjskem delu Holdinga Slovenske elektrarne ter v nadaljevanju obiskal tudi Termoelektrarno Šoštanj.

Objavljeno: 23-11-2012