Dr. Milan Medved član Državnega sveta RS

V sredo, 21. novembra 2012, so bile izvedene splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov. Za svetnika v Državni svet Republike Slovenije je bil izvoljen tudi predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

Člani Državnega sveta so izvoljeni za dobo petih let.

Objavljeno: 23-11-2012