Avstrijske dijakinje na praksi v PV Zimzelen

Med številnimi projekti, ki se jih lotevajo v PV Centru starejših Zimzelen, so se že spomladi odzvali na interes Zasebne strokovne šole za socialne poklice v sv. Andražu (Privaten Fachschule für Sozialberufe St. Andrä) na avstrijskem Koroškem za sodelovanje v evropskem programu Vseživljenjsko učenje, podprogram Leonardo da Vinci – mobilnost. Tako so bile med 22. oktobrom in 16. novembrom 2012 v PV Zimzelen na praksi tri dijakinje z omenjene šole.
Šola je svoj projekt v okviru programa Leonardo da Vinci poimenovala »Über die Grenze schauen – pogled čez mejo«, z namenom, da dijaki spoznajo življenje v sosednji Sloveniji in se malo naučijo tudi slovenskega jezika. Letos so v Slovenijo napotili sedem svojih dijakinj, in sicer tri v PV Zimzelen ter po dve v Dom za varstvo odraslih v Velenju in Dom na Fari na Prevaljah.
Cilj štiritedenskega praktičnega dela je bil, da dijakinje 3. letnika spoznajo življenje in delo v domu starejših in strokovne osnove iz šole preizkusijo v praksi. Zaposlenim so pomagale pri negi in socialni oskrbi stanovalcev, pri nekaterih postopkih, kot je dajanje terapije, so bile le opazovalke.
Po začetni zadregi zaradi novega okolja in tujega jezika so kmalu suvereno sodelovale v delovnem procesu. Stanovalci so jih lepo sprejeli, prav tako zaposleni. Kot so povedale, so se prakse v Sloveniji zaradi tujega okolja in nepoznavanja jezika nekoliko bale, a vse to se je spremenilo v nekaj dneh. Z mnogimi stanovalci so lahko komunicirale v nemškem jeziku, saj jih še vedno veliko zna govoriti ta jezik. Tako so bile zanje dobrodošle sobesednice. Z zaposlenimi so se sporazumevale pretežno v angleščini, veliko pa tudi z rokami, kot so smeje pojasnile. Osvojile so tudi nekaj slovenskih besed.
Dijakinje so bile v Sloveniji od ponedeljka do petka, vse so bivale pri družini v Velenju. Popoldneve so nekajkrat preživele v Velenju in Celju, obiskale pa so tudi Muzej premogovništva Slovenije v Velenju. Iz Topolšice so odšle zadovoljne in z novimi izkušnjami.
Praksa avstrijskih dijakinj pa je bila nova izkušnja tudi za zaposlene. Njihove vtise je povzel Dejan Brglez, zdravstveni tehnik: »Praksa deklet iz Avstrije je bila idealna priložnost tudi za nas za krepitev sporazumevanja v angleškem in nemškem jeziku. Med njihovo prakso pri nas so se ustvarila nova prijateljstva, spoznali smo lahko avstrijski izobraževalni sistem in kulturo sosednje dežele. Upam, da so dekleta s sabo odnesla čim več izkušenj, novih idej in tudi strokovnega znanja.“

Objavljeno: 22-11-2012