RGP je pred 10 leti zgradil vodni rov Drtijščica

Decembra letos bo minilo 10 let, kar je hčerinska družba Premogovnika Velenje RGP – sočasno ob izgradnji avtoceste Arja vas–Ljubljana – zgradila in predala v uporabo 935 metrov dolg vodni rov Drtijščica, v dolini Radomlje pri Krašnji. Po vodnem rovu so zaradi poplavnega območja tega dela avtocestnega odseka speljani okoliški vodni viri. Na podlagi 10-letne garancije za kakovostno izvedbo so v RGP skupaj s predstavniki podjetij DARS in SCT v stečaju, tik pred iztekom garancijskega roka, izvedli komisijski pregled rova. Komisija v navedeni sestavi ni imela nobenih pripomb na kakovost rova, ob tem so pohvalili dosežek, ki so ga že pred desetimi leti zmogli velenjski rudarji.

RGP je prve metre rova, ki jih je izvajal po rudarski tehnologiji, izdelal v septembru 2000 – v novembru 2001 jih je uspešno in v pogodbenem roku tudi končal. Za 935 metrov dolg rov so delavci RGP izkopali 15.000 m3 hribine ter vgradi 7.800 panelov širine 75 cm in več kot 5.000 ton raznih betonov. Dnevni napredki izdelanega rova so bili tudi do 7,2 metra. Notranji premer rova je 3,8 metra. Po tleh so speljali betonsko ravnino za pretok vode in prehod vzdrževalnega vozila. V zaključni fazi projekta so po gradbenih postopkih zgradili oba portalna zidova, kar je bila v tistem času za rudarje še novost.

RGP je objekt naročniku predal decembra 2002. Pogoj za predajo in ena od pogodbenih obveznosti je bila tudi garancija, s katero se je izvajalec obvezal, da bo v roku 10 let po predaji objekta na lastne stroške odpravil vse napake ali poškodbe na objektu, ki bi se pokazale kot posledica nekakovostnega oziroma pomanjkljivega dela pri izgradnji.

Na začetku letošnjega tisočletja je bila izgradnja avtocestnega omrežja v Sloveniji še v polnem teku. Zelo zahteven je bil odsek od Celja do Ljubljane – še posebej od Trojan proti Ljubljani, kjer je v dolini reke Radomlje poplavno in ogroženo območje. Načrtovalci in projektanti so rešitev našli v tem, da so skozi hrib na levi strani reke Radomlje, pri Krašnji, izdelali rov v dolžini enega kilometra s padcem v drugo dolino potoka Drtijščica, skozi katerega v primeru poplav odteka odvečna voda. Nižje v dolini Drtijščice je bila zamočvirjena kotanja, ki so jo preuredili v vodni zbiralnik, v katerega se steka voda z možnostjo akumuliranja oziroma kontroliranega dviganja gladine do 10 metrov in okrog 3 milijone kubičnih metrov prostornine. Ta zadrževalnik je zdaj urejen za turistično-rekreativne namene.

Končna ocena je, da tudi po desetih letih na objektu ni nobenih napak, ki bi onemogočale njegovo uporabo; rudarji Premogovnika Velenje so lahko ponosni na to, da so že pred desetimi leti znali zgraditi tako kakovosten objekt. Po izgradnji vodnega rova Drtijščica tovrstne projekte izvaja podjetje RGP kot samostojna hčerinska družba Premogovnika Velenje.

Objavljeno: 16-11-2012