Filtracijski sistem AquaVallis za višjo kakovost mleka

V okviru projekta Priprave izpiralnih vod za mlekovode, katerega nosilec je Kmetijska zadruga Mozirje, bodo tudi letos izvedene vgradnje filtracijskih sistemov na določenih kmetijah. Partner projekta je HTZ Velenje, ki bo v sodelovanju z LAS Zgornje Savinjske doline, s programom AquaVallis poskrbel za nemoteno oskrbo kmetij z neoporečno pitno vodo.

HTZ Velenje je že v preteklem letu v sodelovanju z LAS Šaleške doline uspešno izvedel vgradnjo filtracijskih sistemov Aquavallis na območju zahodnega dela Šaleške doline, v krajevni skupnosti Zavodnje. Letos bodo v sodelovanju z LAS Zgornje Savinjske doline izvedli vgradnjo sistemov na kmetijah, ki ležijo na tem območju. Z namestitvijo filtracijskih sistemov bodo tridesetim kmetijskim gospodarstvom za pridelavo mleka zagotovili nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo. S tem bodo omogočili boljše mikrobiološke ustreznosti mleka in posledično doseganje višjih odkupnih cen, pridelovalci mleka pa bodo v mlekarnah imeli manj težav s prekomernim številom bakterij v odkupljenem mleku.

Filtracijski sistem Aquavallis™ je rešitev za vse odročne kmetije, ki se ukvarjajo z živinorejo in uporabljajo samostojno vodno zajetje, ki ni zaščiteno pred mehanskimi in bakteriološkimi okužbami. Na kakovost teh vodnih virov močno vplivajo meteorološke spremembe (neurja, nalivi, suša) in intenzivna kmetijska dejavnost (prekomerno gnojenje, fitofarmacevtski pripomočki, pesticidi, nitrati in drugo). Sistem Aquavallis™ zagotavlja čisto vodo in s tem prispeva tudi k ohranjanju dejavnosti proizvodnje mleka na odročnih območjih.

Razpis za sofinancirana sredstva je izdalo Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline, ki izvaja projekt v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Objavljeno: 14-11-2012