Premogovnik Velenje prejel Grb Občine Šmartno ob Paki

Včeraj so na svečani seji ob letošnjem občinskem prazniku Občine Šmartno ob Paki podelili letošnje nagrade in priznanja občine. Zaradi družbeno odgovornega sodelovanja z lokalnim okoljem na številnih področjih je Grb Občine Šmartno ob Paki prejel Premogovnik Velenje. Prejemnika Grba sta bila poleg Premogovnika Velenje še Marija Žerjav in Jožef Berdnik. Plaketo Občine Šmartno ob Paki je prejel ansambel Spev. Posmrtno je naziv častni občan Občine Šmartno ob Paki dobil bivši, pokojni župan Alojz Podgoršek.

Grb Občine Šmartno ob Paki je sprejel predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved,  ki je v imenu vseh občinskih nagrajencev je spregovoril nekaj priložnostnih besed: »Premogovnik Velenje, ki je družbeno odgovorno podjetje, je že vso svojo zgodovino tesno vpet v okolje, katerega sooblikuje že več kot 137 let. V preteklosti je premogovnik Šaleško dolino močno preoblikoval, vendar ji je v preteklih desetletjih ogromno tudi vrnil. Premogovnik Velenje ves čas svojega delovanja namenja veliko pozornosti urejanju okolja, saj se zaveda svoje družbene odgovornosti do lokalne skupnosti. V svojo strategijo je zapisal trajnostni vidik delovanja in ga tudi uresničuje. Šaleški dolini želi povrniti lepo in prijazno podobo z novimi vsebinami, ki so zanimive in privlačne tako za prebivalce kot za obiskovalce od drugod. Še naslednjih nekaj desetletij bomo zagotavljali kvalitetna delovna mesta, tudi za vaše krajane in krajanke,« je dejal o Premogovniku Velenje ter čestital in se zahvalil za priznanja v imenu vseh nagrajencev: »V imenu vseh nagrajencev vam čestitam za občinski praznik. Sem prepričan, da tudi nedavne poplave ne bodo uničile vašega optimizma, trme in volje, ki že dolgo pomagajo krojiti podobo tega kraja. Strnite vrste in tudi občinski praznik izkoristite za vnašanje optimizma v vaše delo,« je še dejal in denarno nagrado, ki je namenjena Premogovniku Velenje ob prejemu tega priznanja podelil v humanitarne namene po presoji Občine Šmartno ob Paki.

V utemeljitvi za pridobitev Grba Občine Šmartno ob Paki so zapisali: »Težko bi v Šaleški dolini našli dejavnost, v kateri Premogovnik Velenje ne bi sodeloval vsaj posredno ali bil vključen vanjo – podpira različne dejavnosti na športnem, kulturnem, izobraževalnem, socialnem in ostalih področjih. Ravno zgledno sodelovanje z lokalnim okoljem je še kako pomembno za razvoj in življenje občin, ki obkrožajo Premogovnik Velenje. Ne le da Premogovnik zagotavlja kakovostna delovna mesta številnim občanom naše občine in je pomemben delodajalec v celotni regiji, dijakom tudi v teh težkih gospodarskih časih nudi štipendije in praktično usposabljanje. «

Premogovnik Velenje je eno vodilnih podjetij za podzemno pridobivanje premoga v svetu. Skupaj s Termoelektrarno Šoštanj zagotavlja več kot tretjino električne energije, proizvedene v Sloveniji, in predstavlja pomemben in zanesljiv člen v oskrbi Slovenije z električno energijo. Ob tem pa si neprestano prizadeva za varnost in humanost pri izvajanju delovnega procesa, družbeno odgovorno ravnanje podjetja v skladu z okoljskimi zahtevami, hkrati pa si prizadeva za zadovoljstvo lastnikov, zaposlenih, kupcev in lokalnega okolja.

Objavljeno: 09-11-2012