Fotografski natečaj “Rudarski motiv”

Ali ste ljubitelj fotografiranja in imate v svojem arhivu kopico kakovostnih fotografij, ki bi jih želeli deliti z drugimi? Pridružite se fotografskemu natečaju z naslovom Rudarski motiv in skozi objektiv pokažite svojo kreativnost in drznost. Najboljše bomo nagradili, zato ne zamudite priložnosti.

Pravila nagradne igre fotografski natečaj »RUDARSKI MOTIV«

SPLOŠNE DOLOČBE
V skladu s temi pravili organizator Premogovnik Velenje, d. d., Partizanska 78, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro fotografski natečaj »RUDARSKI MOTIV« (v nadaljevanju nagradna igra).
Nagradna igra poteka od 1. novembra 2012 do vključno 21. decembra 2012, ko je zadnji dan za objavo fotografij. Glasovanje na Facebook strani Premogovnika Velenje poteka do vključno 31. decembra 2012.

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
V natečaju lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani strokovne komisije in njihovi najožji družinski člani.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri (v nadaljevanju sodelujoči), lahko od 1. novembra 2012 do vključno 21. decembra 2012 v skladu s temi pravili pošlje fotografijo skupaj z imenom in priimkom, naslovom ter mobilno številko na foto.natecaj@rlv.si. Fotografije bo organizator objavil na Facebook strani http://www.facebook.com/pages/Premogovnik-Velenje/298827753488340. K natečaju se lahko pristopi kadarkoli v času njegovega trajanja.
Vsebina fotografij mora upoštevati predpisano temo fotografskega natečaja – rudarski motiv in mora biti narejena samo z javno dostopnih površin pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje – Stari jašek, deponija premoga, Nove Preloge, Hrastovec, ugrezninsko območje, turistično- rekreacijski center Jezero in drugo (fotografiranje v jami ni predvideno).
Organizator ima pravico iz natečaja predhodno izločiti fotografije, ki niso v skladu s prej navedenimi zahtevami oziroma imajo žaljivo vsebino.
Vsak lahko sodeluje v nagradni igri z največ tremi fotografijami. Materialne avtorske pravice obdrži sodelujoči avtor fotografije.
Sodelujoči se strinja, da organizator lahko objavi njegove fotografije v medijih organizatorja (spletna stran, Facebook, Twitter, časopis Rudar, intranet, videostrani in drugih). Sodelujoči dovoljuje objavo imena in priimka (v primeru, da bo nagrajen) z namenom obveščanja o rezultatih natečaja, prevzema nagrade in za promocijo nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradi igri sodelujoči sprejema splošne pogoje sodelovanja.

IZBOR NAGRAJENCEV
Glasovanje bo potekalo na Facebook strani http://www.facebook.com/pages/Premogovnik-Velenje/298827753488340 do 31. decembra 2012.
Fotografija, ki bo na Facebook strani prejela največ glasov v razpisanem obdobju (od četrtka, 1. novembra 2012, 00:00, do ponedeljka, 31. decembra 2012, 24:00), bo vključena v glasovanje strokovne komisije in bo prejemnica ene izmed desetih razpisanih nagrad.
Nagradili bomo še devet fotografij, ki jih bo izbrala komisija organizatorja, neodvisno od Facebook glasovanja. Fotografije bo ocenila petčlanska komisija v sestavi: Stojan Špegel, Tadeja Mravljak Jegrišnik, Metka Marić, Slobodan Mrkonjić in mag. Saša Jelen. Ocenjevali bodo izvirnost, izvedbo in ustreznost vsebine glede na temo natečaja.
Avtorji nagrajenih fotografij bodo objavljeni najkasneje v štirinajstih dneh po ocenjevanju. Imena nagrajencev bodo objavlja v internih medijih organizatorja.
Nagrajenci bodo o nagradi ter njenem prevzemu obveščeni po elektronski pošti. Nagrado prejmejo po pošti na naslov, ki ga morajo sporočiti, ali pa jo osebno prevzamejo na sedežu organizatorja.

NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD
Nagrade:
1. vikend paket za 2 osebi na podlagi polpenziona v Hotelu Barbara v Fiesi, vrednost nagrade 240 evrov;
2. vikend paket za 2 osebi na podlagi polpenziona v Hotelu Golte na Golteh, vrednost nagrade 218 evrov;
3. družinsko kosilo za 5 oseb v Vili Široko v Šoštanju, vrednost nagrade 65 evrov;
4.–8. dnevna smučarska vozovnica za odrasle za Golte, vrednost posamezne nagrade 27 evrov.
9.–10. vstopnica za ogled Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju, vrednost posamezne nagrade 8 evrov.
Obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov so breme nagrajencev.
Nagrajenec mora v roku 10 dni od prejema obvestila o nagradi poslati svoje osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov, hišna številka, poštna številka in kraj).
Če nagrajenec v petih delovnih dneh po prejemu obvestila organizatorja ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka), ni upravičen do prejema nagrade.
S tem postane organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. Organizator lahko nagrajeno fotografijo uporabi za kakršenkoli drug namen. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
Ø vsebino, ki jo uporabniki objavljajo na spletnem mestu http://www.facebook.com/pages/Premogovnik-Velenje/298827753488340;
Ø nedelovanje spletne strani http://www.facebook.com/pages/Premogovnik-Velenje/298827753488340  in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje;
Ø nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
Ø vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;
Ø vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004 in nasl.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri. Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih obveščanja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal zgolj za navedene namene in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.rlv.si ali http://www.facebook.com/pages/Premogovnik-Velenje/298827753488340.
Pravila nagradne igre so dostopna v medijih Premogovnika Velenje, za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na info@rlv.si.

Objavljeno: 02-11-2012