Družba RGP postavila svojevrsten slovenski rekord

Hčerinska družba Premogovnika Velenje RGP se v zadnjih nekaj letih vse bolj posveča izgradnji energetskih objektov. Trenutno izvajajo enega največjih gradbenih projektov v Sloveniji, saj so glavni izvajalec gradbenih del pri izgradnji bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Pri betoniranju plošče turbinske mize v strojnici so dosegli svojevrsten slovenski rekord.

Družba RGP je že v letu 2010 začela z zahtevnimi pripravljalnimi deli za blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), kamor sodijo izkop in zaščita brežin ter priprava platojev za hladilni stolp in transformatorje. Družbi so bila zaupana tudi najzahtevnejša dela pri izgradnji glavnega tehnološkega objekta. V sodobni in visokozmogljivi betonarni RGP, ki se nahaja v neposredni bližini delovišča, so pripravljali najzahtevnejše betone s pomočjo kamenih agregatov iz Kamnoloma Paka in iz različnih tipov cementa ter raznih kemijskih dodatkov. Do zdaj so dosegli vse načrtovane roke pri izgradnji in pravočasno predali dokončane objekte izvajalcu in dobavitelju tehnološke opreme francoskemu podjetju Alstom.

Od aprila letos družba RGP sama uspešno izvaja vsa gradbena in obrtniška dela na glavnem tehnološkem objektu. Najzahtevnejši del objekta predstavljata izdelava bunkerja in strojnice s turbinsko mizo, ki velja za najpomembnejši del novega bloka 6 v TEŠ. Betoniranje teh objektov pomeni svojevrsten rekord v Sloveniji, saj je družba RGP neprekinjeno v tridesetih urah proizvedla in v temeljno ploščo vgradila 2.400 m3 betona. Ves beton je bil proizveden v eni betonarni.

O zadnjem največjem uspehu družbe, ki je bil dosežen pred nekaj tedni, je direktor družbe RGP mag. Marjan Hudej dejal: »V enem neprekinjenem ciklusu je bilo potrebno zabetonirati 3,8 m debelo ploščo turbinske mize na višini 15 metrov. Delo je bilo opravljeno v samo šestindvajsetih urah. Proizvedeno in vgrajeno je bilo 1.500 m3 najzahtevnejšega betona. Priprava za to betonažo je potekala kar 45 dni, kar je glede na količino uporabljenega opažnega materiala in vgrajene armature izredno kratek čas.«

Blok 6 v TEŠ predstavlja novo poglavje pri energetski oskrbi Slovenije, zahtevna gradnja z uporabo inovativnih tehnologij pa bo objekt blok 6 in s tem tudi družbo RGP uvrstila med pomembne reference tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru.

Objavljeno: 02-11-2012